Gilla Jobbet – Digitalt i stället för regionalt

Just nu kan man inte ses fysiskt. Gilla jobbets regionala konferenser ersätts därför med livesänd konferens.  Den 3 november webbsänds en halvdagsversion av gilla jobbet och programmet är utvecklat för att möta några av frågeställningar som coronapandemin väckt. Detö vergripande syftet är att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete ute på landets arbetsplatser.

Programmet är under utveckling, men man kan reda nu anmäla sig på gillajobbet.se.

Tveksam? Läst gärna artikeln om Gilla jobbet på Suntarbetslivs hemsida.

Hjälp gärna till att marknadsföra bland chefer och skyddsombud. Bäst effekt får kunskaperna från konferensen om de tas omhand i grupp, så försök få till en diskussion. Om ni brukar träffas fysiskt, titta gärna tillsammans. Om ni håller isolering, försök få till en chatt eller någon annan kanal för gemensamma reflektioner under dagen. Hela konferensen ligger kvar för tittning i efterhand, så man kan också ta med enskilda delar i gruppen i efterhand.