fbpx

Gilla Jobbet – arbetsmarknadens parter samverkar för bättre arbetsmiljö – 24 och 25 oktober

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Det är en mötesplats med seminarier, föreläsningar och utställning där forskare och praktiker inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor. Det är ett väldigt populärt event och årets upplaga, torsdagen den 24 oktober, blev fullt redan i april. Av den anledningen lägger vi till en ”extraföreställning”  25 oktober med samma upplägg som 24 oktober.  Man kan endast gå en dag.

Välkommen att anmäla dig – Gilla Jobbets nätplats .

Gilla Jobbet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom den privata sektorn samt kommun- och regionssektorn.

Gilla Jobbet genomförs kostnadsfritt för deltagarna men med en s.k. no-show avgift om 500 kr.

Gilla Jobbet startades av arbetsmarknadens parter 2011 eftersom det saknades en gemensam arena där arbetsmiljöfrågan kunde lyftas. Att satsa på arbetsmiljö är inget nytt, det har arbetsmarknadens parter gjort genom sina bolag AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv sedan decennier tillbaka. Det som är unikt med Gilla Jobbet är att alla organisationer är med i projektet – detta för att sätta fokus på och höja prioriteringen av arbetsmiljöfrågan.

En viktig del i Gilla Jobbets uppdrag är att bidra till att omsätta forskningsresultat till praktisk tillämpning och ge stöd och verktyg till målgrupperna så de kan tillämpa kunskapen på arbetsplatsen.

Till Gilla Jobbets webbplats

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.