Gemensam kraftsamling kring omställning och kompetensförsörjning i hela landet

OFR, SKL, Sobona, Kommunal och AkademikerAlliansen har gjort gemensam sak och sänt skrivelse om gemensam kraftsamling kring omställning och kompetensförsörjning till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Civilminister Lena Micko, Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, Socialminister Lena Hallengren, Utbildningsminister Anna Ekström. Detta med anledning av att arbetsgivare inom kommun- och regionsektorn står inför en kompetensutvecklingsutmaning samtidigt som det ekonomiska läget blir alltmer ansträngt. Läs skrivelsen här.