fbpx

Gammal beredskapslag ses över

Sverige har en arbetsrättslig beredskapslag som kan träda i kraft i händelse av krig eller konflikt i vårt närområde. Det är regeringen som vid behov kan aktivera den. Denna lag är dock från 1987 och har inte uppdaterats nämnvärt sedan dess. Den omfattar delar av MBL och LAS och det kan det få märkliga konsekvenser om lagen skulle börja tillämpas nu. Till exempel kan personer sägas upp vid 65 års ålder för pensionering trots att dagens LAS ger varje arbetstagare rätt att arbeta kvar till 68 års ålder.

Den gamla beredskapslagen tar inte heller upp nya företeelser som till exempel en eventuell cyberattack mot samhällsviktiga funktioner från främmande och fientligt inställda makter.

Förutom MBL och LAS berörs även anställningsskyddslagen, lagen om facklig förtroendemans ställning, semesterlagen och föräldraledighetslagen av beredskapslagen.

Arbetsmarknadsdepartementets rättschef Catharina Nordlander säger till tidningen Lag & Avtal att en översyn av den gamla arbetsrättsliga beredskapslagen har påbörjats. Man kommer att prioritera de lagar man finner mest angelägna för att sedan fortsätta med en total översyn av beredskapslagen.

Mellan arbetsmarknadens parter finns också avtal som gäller just vid krigsfara på olika sektorer. Till exempel har Arbetsgivarverket ett särskilt avtal om arbetstider med sina motparter. På den privata sidan har Svenskt Näringsliv ett avtal med PTK och LO som träder i kraft så snart beredskapslagen kopplas in.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.