fbpx

Fyra förslag som ska få fler män att söka sig till offentlig sektor

I en nyligen publicerad rapport från Jämställdhetsmyndigheten presenteras några förslag som ska komma tillrätta med könssegregeringen inom arbetslivet. Eftersom behovet av arbetskraft inom offentlig sektor kommer att vara stort de närmsta åren måste rekryteringsbasen breddas. Förslagen ska bidra till att fler män väljer att arbeta inom välfärden och samtidigt bidra till ekonomisk jämställdhet. Det handlar om att öka incitamenten för att vilja utbilda sig och arbeta inom välfärdsyrken.

Enligt rapporten behövs över 400 000 nya medarbetare inom välfärden de kommande åren, samtidigt som det också råder stor efterfrågan på arbetskraft i det privata näringslivet. Därför har Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag från regeringen att ta fram förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden. Arbetet kan handla om åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor, samt att bryta normer som skapar föreställningar om vad som är lämpliga yrken för kvinnor respektive män.

Förslagen kan delas in i fyra områden: Det första området är förslag för bättre arbetsmiljö i välfärdsyrken genom att skapa bättre förutsättningar för arbetsmiljöarbete och tillsyn av arbetsmiljön på kvinnodominerade arbetsplatser. Nästa område är förslag för bättre arbetsvillkor i välfärdsyrken genom att bland annat synliggöra och komma till rätta med undervärderingen av kvinnodominerat arbete. Det tredje området är förslag för att motverka begränsande normer och strukturer genom att stärka studie- och yrkesvägledning och att organisera utbildningar på ett sätt som motverkar könssegregering. Det fjärde och sista området består av förslag som handlar om att samordna olika aktörers arbete för att motverka könsbundna studie- och yrkesval.

Läs rapport och publikation från Jämställdhetsmyndigheten:

Se också Jämställdhetsmyndighetens seminarium:

Jämställdhet som lösning på välfärdens rekryteringsproblem

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.