Frukostseminarium 28 mars – Skyddar vi demokratin på arbetsplatsen med hjälp av diskrimineringslagen?

Välkommen till OFRs frukostseminarium 28 mars där vi lanserar handböckerna Vad är aktiva åtgärder? och Vad är diskriminering? 

Då samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen sedan en tid tillbaka omfattas  av kravet på aktiva åtgärder i arbetslivet kan man ställa sig frågan –  har lagändringen inneburit några förändringar?
Manusförfattaren Lena Svenaeus berättar om vilka fackliga möjligheter det finns när det gäller att förebygga diskriminering på arbetsplatsen och Dolores Kandelin Mogard redogör för ESF-projektet UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser. Därefter följer en paneldiskussion med representanter från arbetsgivarsidan och de fackliga parterna.

Tid: Torsdag den 28 mars. Frukostmingel från 08.30, seminarium kl. 09.00 – 10.30
Plats: Linnégatan 10, bv, Stockholm
Anmälan: Senast fredag 22 mars till asa.bjerkesjo@ofr.se

Se mer information i inbjudan

Inbjudan till frukostseminarium 28 mars!