fbpx

Arbetstagare som löneväxlar ges möjlighet att från 2018 välja separat traditionell pensionsförsäkring eller fond hos försäkringsgivare inom ramen för de kommunala tjänstepensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA. Det innebär att utbudet med låg förvaltningskostnad och samma flytträtt öppnas upp för separat löneväxlingssparande för de som så önskar.

Hittills har löneväxlade belopp enbart kunna gå till samma försäkring som den ordinarie pensionsavgiften för att komma åt låga förvaltningskostnader och garanterad flytträtt. En del arbetsgivare har möjliggjort separat sparande för löneväxling, men då med ett utbud utanför tjänstepensionsavtalen till högre förvaltningskostnader för arbetstagarna och andra villkor för flytträtt.

Det införs även att arbetsgivaren ska redovisa löneväxlade belopp separat från den ordinarie tjänstepensionsavsättningen.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.