fbpx

I dagsläget förmedlas pensionsavgiften till arbetstagarens försäkring en gång om året, i mars varje år. År 2018 införs kvartalsförmedling i AKAP-KL, vilket innebär att pensionsavgiften betalas fyra gånger per år. Beräkning av pensionsavgiften görs två gånger per år, den 30 juni och den 31 december. Därefter betalas pensionsavgifter den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december.

För 2018 innebär det att pensionsavgiften för första halvåret beräknas per den 30 juni och betalas in i två delposter; den 30 september respektive den 31 december 2018. Pensionsavgiften för andra halvåret 2018 beräknas per den 31 december 2018 och betalas in den 31 mars och den 30 juni 2019.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.