fbpx

Ersättning till vuxen

Make/maka som stadigvarande bodde tillsammans med arbetstagaren vid tidpunkten för dödsfallet har rätt till ersättning.  Det samma gäller då man stadigvarande bodde tillsammans med barn under arton år som någon av eller båda makarna hade vårdnaden om eller utan avbrott bott tillsammans med minst fem år före dödsfallet.

Med make/maka jämställs:

– Registrerad partner enligt tidigare gällande lag om registrerat partnerskap.

– Sambo som tidigare varit gift/registrerad partner med arbetstagaren eller har eller har haft barn eller vid dödsfallet  väntade barn med arbetstagaren.

Ersättningen upphör under vissa förutsättningar, exempelvis om den efterlevande gifter om sig.

Utbetalningstid är 5 år.

Ersättningen är 0,8 inkomstbasbelopp (ibb) för pensionsgrundande lön upp till och med sex ibb. Om den pensionsgrundande lönen är högre än så utbetalas istället 1,1 ibb. I den pensionsgrundande lönen ingår såväl fast lön som rörliga tillägg, exempelvis övertidsersättning, ob-tillägg och jourersättningar.

Det är inkomstbasbeloppet året för dödsfallet som är utgångspunkt för ersättningen. Under utbetalningstiden räknas ersättningen upp årligen med prisbasbeloppet.

För att få en viss uppfattning om hur nivåerna för ersättningen ser ut används nedan 2017 års inkomstbasbelopp. År 2017 är ett inkomstbasbelopp 61 500 kr.

0,8 ibb = 49 200 kr per år, dvs 4 100 kr per månad.
1,1 ibb = 67 650 kr per år, dvs 5 637 kr per månad.

Ersättning till barn

Arvsberättigade barn får 0,5 inkomstbasbelopp (ibb) var. Om det finns fyra eller fler arvsberättigade barn får barnen dela på 1,5 ibb. Ett inkomstbasbelopp är 61 500 kr år 2017.

Ersättningen betalas ut till och med 18 års ålder, men kan förlängas till 20 år om barnet då går i grundskolan eller gymnasium.

För att få en viss uppfattning om hur nivåerna för ersättningen ser ut används nedan 2017 års inkomstbasbelopp. Ett inkomstbasbelopp är 61 500 kr 2017.

Cirka 2 600 kr per barn och månad om det finns maximalt tre arvsberättigade barn upp till åldern 18/20 år.
Cirka 1 900 kr per barn och månad om det finns fyra arvsberättigade barn upp till åldern 18/20 år.
Cirka 1 500 kr per barn och månad om det finns fem arvsberättigade barn upp till åldern 18/20 år.
Cirka 1 250 kr per barn och månad om det finns sex arvsberättigade barn upp till åldern 18/20 år.
och så vidare.

Under utbetalningstiden räknas ersättningen upp årligen med prisbasbeloppet.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.