fbpx

Förbättringar i personskadeavtalet och tjänstegruppliv för statligt anställda

Den 30 september 2023 blev den statliga avtalsrörelsen klar. OFR/S,P,O har slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Där nåddes förbättringar i personskadeavtalet PSA och i tjänstegrupplivförsäkringen TGL-S.  

Förbättringarna gäller från den 1 januari 2024 och innebär i korthet: 

Personskadeavtalet PSA: 

  • Vid arbetsolycksfall ges ersättning för hel inkomstförlust. Beräkning sker enligt skadeståndsrättsliga regler. Tidigare har ersättning angetts som viss procentandel av lön, vilket gjort att ersättningen inte har kompenserat inkomstförlusten fullt ut.  
  • Om skada vållas av hund och hundägaren inte kan betala eller om det är osannolikt att hundägaren kommer att betala skadestånd, ska ersättning betalas enligt PSA. Detta gäller oavsett yrkeskategori för den som skadas. På grund av lagstadgat strikt ansvar för hundägare har PSA inte gett ersättning tidigare. 
  •  PSA görs tillämpligt för polis som ingriper på ledig tid enligt Polisförordningen. 

Tjänstegruppliv (TGL-S) 

TGL-S innebär ersättning till efterlevande när en arbetstagare avlider.  

  • De förmåner i TGL-S som haft en högsta åldersgräns på 65 år höjs till 66 år. Ändringarna tillämpas vid dödsfall från och med 1 januari 2024.  

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.