fbpx

Automatisk utbetalning av avgiftsbestämd tjänstepension

Från och med den 1 januari 2020 höjs den så kallade LAS-åldern, dvs den lagstadgade rätten att arbeta kvar hos sin arbetsgivare höjs från 67 år till 68 år. År 2023 höjs LAS-åldern ytterligare till 69 år.

För att undvika att den avgiftsbestämda [1] tjänstepensionen i AKAP-KL, KAP-KL och PFA börjar betalas ut automatiskt under en tid då arbetstagaren inte avsett att gå i pension, anpassas tjänstepensionsavtalen till ett förlängt arbetsliv. Det innebär att tidpunkten för automatisk utbetalning höjs från 67 års ålder till LAS-åldern plus 12 månader (69 år 2020 och 70 år 2023). Förändringen gäller från och med den 1 juli 2020.

Självklart kan ansökan om utbetalning ske tidigare, som allra tidigast från 55 års ålder.

Den automatiska utbetalningstidpunkten för förmånsbestämd [2] tjänstepension är fortsatt 67 år eller senare om anställningen avslutas efter 67 års ålder. Ansökan om uttag kan ske från 61 års ålder.

Orsaken till en automatisk utbetalningstidpunkt är att ingen ska gå miste om tjänstepension på grund av att ansökan om sådan inte skett.
 

Övrigt förtydligande i AKAP-KL

I AKAP-KL har därutöver visst förtydligande skett som är kopplad till tidigare införd halvårsberäkning för kvartalsförmedling. Även senaste tidpunkter har införts för när arbetsgivaren ska betala ut små belopp som lön istället för inbetalning till tjänstepension.

 
 

[1] Med avgiftsbestämt menas att arbetsgivaren betalar pensionspremier till tjänstepension som arbetstagaren själv får välja placering för. Om inget val gjorts placeras pensionspremierna i en traditionell tjänstepensionsförsäkring hos KPA Pension.
[2] Med förmånsbestämt menas att arbetstagaren får en andel av lönen i tjänstepension. Det gäller för inkomstdelar över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar 2020 en årsinkomst över 501 000 kr).

  

Protokoll

2019-12-06 Överenskommelse om vissa ändringar i AKAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv

Överenskommelse om ändring i KAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv 2019-12-06

Överenskommelse om ändringar i PFA01 och PFA98 med anledning av förlängt arbetsliv (2019-12-06)

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.