fbpx

För anställda i statlig sektor – höjda åldersgränser i de kollektivavtalade försäkringarna vid långvarig sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet med mera

De centrala fackliga organisationerna på det statliga avtalsområdet har efter förhandlingar med Arbetsgivarverket kommit i mål med viktiga anpassningar till de höjda pensionsåldrarna i det allmänna systemet. Ändringar görs i tjänstepensionsavtalet, PA 16, och personskadeavtalet, PSA. Även när det gäller tillämpningen av omställningsavtalet och delpensionsavtalet görs ändringar.  Läs mer här!