fbpx

Flytträtt för statligt intjänat pensionskapital

Från och med 3 april kan statligt anställda flytta delar av sitt intjänade pensionskapital till annat försäkringsbolag. Flytträtten gäller den del som den anställde själv har valt förvaltare för, så kallad individuell ålderspension eller ålderspension valbar. För Kåpan Pensioner innebär flytträtten enbart det kapital som är placerat efter den 1 juli 2016.

Bakgrund är att de centrala parterna, däribland OFR/S,P,O införde en generell så kallad flytträtt i det nya pensionsavtalet PA 16.

Man flyttar sitt intjänade pensionskapital på Statens Tjänstepensionsverks (SPV) webbplats. (mina sidor).

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.