fbpx

Flyg högt och landa mjukt

OFRs statliga medlemsförbund – OFR/S,P,O – har tagit fram ett material om omställningsavtalen inom staten, Avtal om lokala omställningsmedel och Omställningsavtalet. Broschyren berättar om fackets roll och beskriver hur avtalen fungerar i praktiken.Flyg högt och landa mjukt

Omställningsavtal i statlig verksamhet ger utveckling för framtida befattningar och professionellt stöd för att snabbt få nytt jobb.

OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga förbund inom statlig sektor. Förbund: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet och Reservofficerarna.

Avtal om lokala omställningsmedel

Omställningsavtalet

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.