fbpx

Vilka anställda omfattas av pensionsförhandlingarna?
Sedan avtalsrörelsen 2013 har vi arbetat partsgemensamt för att titta på förutsättningarna för att övergå från förmånsbestämd tjänstepension till avgiftsbestämd tjänstepension för anställda födda 1987 eller senare och som skulle få en inkomst under sin anställning över 7,5 inkomstbasbelopp per år (i år motsvarar det en månadslön på cirka 36 000 kr).

I våras inleddes mer konkreta förhandlingar med arbetsgivarsidan.

Vad hände i juni och hur är läget nu?
I slutet på juni meddelade Arbetsgivarverket att de inte hade mandat att förhandla i de frågor som var angelägna för oss, vilket innebar att förhandlingarna avbröts. Både Saco-S och Seko ansåg dock att detta var en tillräcklig grund att stå på och skrev på en överenskommelse. Inom OFR/S, P, O kom vi till en helt annan slutsats eftersom det var allt för många stora frågor som inte var lösta. Vi vill ta ett större ansvar för de framtida pensionerna än så. Sedan dess har OFR/S,P,O varit utestängda från de fortsatta förhandlingarna av Arbetsgivarverket.

Varför kunde vi inte enas?
Vi tycker att ett pensionsavtal ska bygga på rättvisa grunder. Det nya avtalet ger inte högavlönade och experter en pension som motsvarar den i det tidigare avtalet. De skulle kunna komma att förlora mellan 5 000 och 10 000 kronor i månaden i ålderspension.

Avtalet föreslogs också när det gäller den nya premien för delpension bli sämre för en anställd som är sjuk eller föräldraledig. Det tycker vi är diskriminerande och oacceptabelt.

Vi har presenterat flera lösningar på hur avtalet ska kunna bidra till ett hållbart arbetsliv, men Arbetsgivarverket har inte velat tillmötesgå oss eller presentera egna förslag på lösningar.

Vi kan inte skriva på ett ofärdigt avtal, det är helt oacceptabelt. Många viktiga frågor var inte ens färdigförhandlade i juni. Vi vill ha ett avtal som är bra för alla våra medlemmar och inte diskriminerar oavsett om man är högavlönad eller planerar föräldraledighet.

Varför har Saco-S och Seko skrivit på och inte vi?
Bara Saco-S och Seko kan svara på varför de skrev under. För OFR/S,P,O var för många viktiga frågor olösta för att vi skulle kunna skriva på.

Ett pensionsavtal är ett av de mest komplicerade avtalen på arbetsmarknaden. Där är både materiella och tekniska lösningar väsentliga för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det hade varit oansvarigt att skriva på någon form av överenskommelse eller avtal utan att veta att medlemmarna i förbundet skulle få bra villkor.

Vad är det som de har skrivit på?
Saco-S och Seko har skrivit på en överenskommelse med Arbetsgivarverket som de kommer fortsätta arbeta med för att få ett färdigt avtal på plats. Vi kunde inte acceptera de försämringar som låg på bordet, framförallt för högavlönade grupper, sjukskrivna och föräldralediga som skulle förlora för mycket på en sådan överenskommelse.

Finns det något bra i det som är påskrivet?
Vårt förhandlingsarbete nådde flera framgångar. Bland annat fick vi in i avtalet att anställda ska tjäna in pensionsavgift från sin första arbetsdag fram till 67 år. Vi fick också in att alla anställda får en extra premie om 1,5 % på lönen som ska kunna användas för att finansiera delpension (i utbyte mot nuvarande delpensionsavtal). Vi fick också arbetsgivaren att ändra sig i många frågor. Det finns därför mycket som är bra i det som är påskrivet.

Påverkar det mig eller medlemmarna på min arbetsplats?
Medlemmarna behöver inte vara oroliga. Deras pensioner kommer inte påverkas av den nuvarande situationen. Det nya pensionsavtalet gäller främst för de som är födda 1988 eller senare.

När kommer ett nytt pensionsavtal att börja gälla?
Arbetsgivarverket har ambitionen att vara klara vid årsskiftet och att ett nytt pensionsavtal ska träda i kraft den 1 januari 2016. Vi är mycket skeptiska till att det är möjligt, särskilt om avtalet ska bli bra för medlemmarna.

Kommer vi att strejka?
I dagsläget finns inga sådana planer. Vi är bundna av fredsplikt tills det nuvarande avtalet löper ut.

Vad händer nu?
Idag vet vi inte när vi kommer tillbaka till förhandlingsbordet. Vi vet heller inte hur Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko kommer att gå vidare.

Vi kommer tills vidare ta ställning mot Arbetsgivarverkets agerande i de frågor som är viktiga för medlemmarna i ett pensionsavtal för unga och framtida anställda i staten. Vi kommer att fortsätta ta ansvar för bra framtida pensioner.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.