fbpx

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Vad är diskriminering? En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka  kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan kan användas i det fackliga arbetet. Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden men också till de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen.

I boken finns grundläggande information om diskrimineringslagen och fördjupande texter om Bevisning, frister och påföljder, Rekrytering, Lön, Arbetsledning/uppsägning och Trakasserier. Boken innehåller ett antal beskrivningar av relevanta mål från Arbetsdomstolen, EU-domstolen och Europadomstolen och för att illustrera diskrimineringsgrunderna har vi med olika fallbeskrivningar. Varje kapitel avslutas med tips och råd för facket.

Vad är diskriminering? En facklig handbok, andra upplagan, innehåller rättspraxis t.o.m. december 2018.

Boken kan köpas på Bokus eller Adlibris

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.