fbpx

Statlig sektor

Ett nytt omställningsavtal för statligt anställda trädde i kraft den 1 januari 2015 och ersätter det tidigare Trygghetsavtalet. 

OFRs statliga sektor består av tre förbundsområden, förbundsområde Statstjänstemän, förbundsområde Poliser och förbundsområde Officerare.  Sammantaget organiserar de åtta förbunden inom förbundsområdena cirka 100 000 medlemmar inom staten.

Förbundsområdena samarbetar genom samverkansorganet OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor: Fackförbundet ST, Sveriges Lärare, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Tull-Kust, Vårdförbundet. De statliga förbundsområdena förhandlar gentemot arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket (AgV).

Övergripande avtal som t.ex. ramavtal om löner, allmänna arbets- och anställningsvillkor, arbetstid, samt pensioner sluts av de tre förbundsområdena sammantagna.

Förbundsområde S: Fackförbundet ST, Sveriges Lärare, Ledarna, Vårdförbundet, Försvarsförbundet.

Förbundsområde P: Polisförbundet, TULL-KUST.

Förbundsområde O: Officersförbundet, Ledarna.

GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT

Huvudavtal

Samarbetsavtal

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNNGSVILLKOR

TRYGGHETSFRÅGOR

Omställningsavtalet

Avtal om omställning. Bilaga 1

Avtal om lokala omställningsmedel. Bilaga 2

Partsgemensam kommentar till Avtal om lokala omställningsmedel. Bilaga 3

Överenskommelse rörande avtal om omställning samt avtal om lokala omställningsmedel. Förhandlingsprotokoll

Överenskommelse om partsgemensamt arbete rörande tidsbegränsade anställningar. Förhandlingsprotokoll

PENSION

FÖRSÄKRING

UTLANDSTJÄNSGÖRING

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.