fbpx

Remissvar

2023

CSNs förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd (OSS)

Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29)

2022

Yttrande på Arbetsmiljöverkets förslag angående ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler (2021/072826)

Betänkandet Rätt och rimligt för statligt anställda (Fi2022/01388)

CSNs förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstöd

Garantitillägg i bostadstillägget (S2022/00858)

Ett utökat arbetsskydd vid smitta av allmänfarlig sjukdom (S2022/00193)

2021

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16), En reformerad arbetsrätt (Ds 2021:17) och Omställningsstudiestöd (Ds 2021:18)

Förslag på ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:09)

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69)

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

2020

Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30)

Garantipensionsutredningens slutbetänkande Grundpension – några anslutande frågor (SOU 2020:32)

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:42)

En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Inkomstpensionstillägg

Förslag på tillfälliga föreskrifter om vissa kontroller och besiktningar med anledning av restriktioner till följd av covid-19

Promemorian Förvalsalternativet inom premiepensionen

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6)

Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner

Förslag på ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker med anledning av sjukdomen covid-19

Grundpension, SOU 2019:53

Vägledning till föreskrifter om arbetsanpassning

Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44

 2019

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, Ds 2019:2

Förbättrat grundskydd för pensionärer 

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

 2018

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

 2017

En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Skatt på finansiell verksamhet

 2016

Genomförande av tjänstepensionsdirektivet, SOU 2016: 15

Jämställda pensioner?

Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna,SOU 2015:68.

 2013

Åtgärder för ett längre arbetsliv, SOU 2013: 25.

Standard för pensionsprognoser

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.