Visar material relaterat till:

Statlig sektor

Ett nytt omställningsavtal för statligt anställda trädde i kraft den 1 januari 2015 och ersätter det tidigare Trygghetsavtalet. 

OFRs statliga sektor består av tre förbundsområden, förbundsområde Statstjänstemän, förbundsområde Poliser och förbundsområde Officerare.  Sammantaget organiserar de åtta förbunden inom förbundsområdena cirka 100 000 medlemmar inom staten.

Förbundsområdena samarbetar genom samverkansorganet OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet. De statliga förbundsområdena förhandlar gentemot arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket (AgV).

(mer…)

Läkare

Sveriges läkarförbund ingår som enda förbund i förbundsområde Läkare och organiserar drygt 24 000 medlemmar.

Förbundsområde Läkare (Sveriges läkarförbund) träffade en överenskommelse med SKL om ett fyraårigt avtal  8 maj 2013. Avtalet inneåller två siffersatta år och två år utan centralt angivna nivåer för den lokala lönebildningen

Du hittar aktuella avtal på Läkarförbundets webbplats.

Lärarområdet

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samverkar i förhandlingar genom Lärarnas Samverkansråd. Tillsammans organiserar Lärarnas Samverkansråd drygt 200 000 medlemmar inom det kommunala området.

(mer…)

Omställning

På uppdrag av medlemsförbunden har OFR tagit fram nedanstående material.
Vill du beställa foldern ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

Se vår film “Seminarium om omställning”


 

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? –   OFRs folder

ul-li-bla_10x10 PowerPoint-presentation

Talarmanus till PowerPoint-presentation

Läs mer – fördjupning

Avtalet KOM-KL

OFRs pressmeddelande 10-12- 22