Visar material relaterat till:
, , ,

OFRs faktablad om PA 16

En beskrivning av det statliga pensionssystemet PA 16. Det finns två avdelningar i PA 16. Avd I för de som är 28 år (2016) och avd II för de som är äldre än 28 år.

OFRs faktablad om PA 16

,

PowerPoint-bilder i pdf-format Vad är diskriminering?

PowerPoint-bilder (PDF) med anteckningsmöjligheter för deltagarna i kurs om diskrimineringslagen. Bilderna bygger på OFRs handbok Vad är diskriminering? – En facklig handbok.

Bild 1

 

,

PowerPoint-presentation Vad är diskriminering?

PowerPoint-presentation för utbildare att använda vid kurser om diskrimineringslagen. Bilderna bygger på OFRs handbok om diskriminering Vad är diskriminering? – En facklig handbok.

Powerpoint diskriminering

,

Studiehandledning till OFRs handbok Vad är diskriminering? – En facklig handbok

Studiehandledning för utbildaren. Innehåller förslag på utbildningsschema och diskussionsteman.

Studiehandledning Diskriminering01

 

,

Diskussionsfrågor till OFRs handbok Vad är diskriminering? – En facklig handbok

Fiktiva fall av diskriminering som kan användas som diskussionsunderlag under utbildningen om diskrimineringslagen.

diskussionsfragor-diskrimineringsboken01

,

21 nyheter i diskrimineringslagen som berör arbetslivet!

I Jaime Aleites blogg  kan du läsa om nyheter i diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2017.

21nyheter

Läs mer →

,

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Handboken är ett led i OFRs arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbetet. Boken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden men också till de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på  arbetsplatsen. Manus är skrivet av Lena Svenaeus tidigare Jämo.

Vill du beställa handboken ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

OFR-Diskri-Omslag