Omställning

På uppdrag av medlemsförbunden har OFR tagit fram nedanstående material.
Vill du beställa foldern ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

Se vår film “Seminarium om omställning”


 

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? –   OFRs folder

ul-li-bla_10x10 PowerPoint-presentation

Talarmanus till PowerPoint-presentation

Läs mer – fördjupning

Avtalet KOM-KL

OFRs pressmeddelande 10-12- 22