Läkare

Sveriges läkarförbund ingår som enda förbund i förbundsområde Läkare och organiserar drygt 24 000 medlemmar.

Förbundsområde Läkare (Sveriges läkarförbund) träffade en överenskommelse med SKR om ett fyraårigt avtal  8 maj 2013. Avtalet innehåller två siffersatta år och två år utan centralt angivna nivåer för den lokala lönebildningen

Du hittar aktuella avtal på Läkarförbundets webbplats.

Dela i sociala medier: