fbpx

Läkare

Sveriges läkarförbund ingår som enda förbund i förbundsområde Läkare och organiserar drygt 24 000 medlemmar.

Förbundsområde Läkare (Sveriges läkarförbund) träffade en överenskommelse med SKR om ett fyraårigt avtal  8 maj 2013. Avtalet innehåller två siffersatta år och två år utan centralt angivna nivåer för den lokala lönebildningen

Du hittar aktuella avtal på Läkarförbundets webbplats.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.