Lag och avtal. Avtal för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, AB Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2013-04-01

Dela i sociala medier: