fbpx

Lag och avtal. Avtal för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, AB Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2013-04-01

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.