fbpx
, ,

Handlingsplan och ärendehantering av kränkande särbehandling och trakasserier

Handlingsplanen utgår från de lagkrav som finns i arbetsmiljöföreskriften (AFS 2015:4) och diskrimineringslagen. Ladda ner härifrån.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.