Hälso- och sjukvård

Vårdförbundet ingår som enda förbund i förbundsområde Hälso- och sjukvård som organiserar drygt 82 000 medlemmar.

 Kommunalt huvudavtal

KHA, 1999

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

HÖK 19. I lydelse fr.o.m. 2019-04-01

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser i lydelse 2014-10-01
Protokollsanteckningar till ändringar i AB 2013-04-01
Bilaga D – Anställning i personalpool
Bilaga L – Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet
Bilaga U – Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Tidigare avtal Allmänna bestämmelser

I nuvarande avtal hänvisas till §29 Mom. 1 anmäkningen. Finns i nedanstående avtal

AB i lydelse (2010-04-01 t.o.m. 2012-04-30)

AB i lydelse (2012-05-01 -2013-03-31)

Arbetsmiljöavtal

Avtal om samverkan och arbetsmiljö. 2017-09-17

Pension och Försäkring

KAP-KL 2005-12-08 & 2006-12-19
KAP-KL 2013-10-04
Överenskommelse om avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL
AKAP-KL 2013-12-17
AKAP-KL 2013-10-04
Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och regioner TGL-KL
Information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

Övrigt

Omställningsavtal – KOM-KL,2010
Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och regioner, AGF-KL
BEA
Överenskommelse om vissa ändringar i TRAKT
Traktamentsavtal, TRAKT 04
Överenskommelse om Bilersättningsavtal
Bilavtal, Formulär
Överenskommelse om lönestatistik