Hälso- och sjukvård

Vårdförbundet ingår som enda förbund i förbundsområde Hälso- och sjukvård som organiserar drygt 82 000 medlemmar.

Kommunalt huvudavtal

KHA, 1999

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

HÖK 19. I lydelse fr.o.m. 2019-04-01

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser i lydelse 2014-10-01

Protokollsanteckningar till ändringar i AB 2013-04-01

Bilaga D – Anställning i personalpool

Bilaga L – Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet

Bilaga U – Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Tidigare avtal Allmänna bestämmelser

I nuvarande avtal hänvisas till §29 Mom. 1 anmäkningen. Finns i nedanstående avtal

AB i lydelse (2010-04-01 t.o.m. 2012-04-30)

AB i lydelse (2012-05-01 -2013-03-31)

Arbetsmiljöavtal

Avtal om samverkan och arbetsmiljö. 2017-09-17

Pension och Försäkring

KAP-KL 2005-12-08 & 2006-12-19

KAP-KL 2013-10-04

Överenskommelse om avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL

AKAP-KL 2013-12-17

AKAP-KL 2013-10-04

Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och regioner TGL-KL

Information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

Övrigt

Överenskommelse Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtal – KOM-KL gällande från 161207 till 200431

Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och regioner, AGF-KL

BEA

Överenskommelse om vissa ändringar i TRAKT

Traktamentsavtal, TRAKT 04

Överenskommelse om Bilersättningsavtal

Bilavtal, Formulär

Överenskommelse om lönestatistik

Dela i sociala medier: