fbpx
,

Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och en inspirationskälla i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kan användas vid exempelvis möten mellan skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter.

Ladda ner den härifrån.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.