fbpx

Bättre offentlig upphandling

OFR har på uppdrag av medlemsförbunden och i samarbete med TCO uppdaterat handboken om offentlig upphandling, Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING. Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän och behandlar både upphandlingar enligt upphandlingslagarna LOU och LUF och enligt lagen om valfrihetssystem LOV.

Manus till handbokens faktadelar har skrivits av Kerstin Ahlberg, Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitet. En referensgrupp har varit knuten till utformningen av handboken bestående av representanter från Akademikerförbundet SSR, Fackförbundet ST och TCO. Referensgruppen har skrivit avsnittet Facklig omvärld.

Vill du beställa handboken ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss. Om du inte är medlem i något av våra medlemsförbund finns boken att tillgå på Adlibris och Bokus.

OFR_offentlig upphandl_framsida_liten

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.