Allmän kommunal verksamhet

Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet samlas i förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Tillsammans representerar förbundsområdet cirka 165 000 anställda inom kommun- och regionsektorn.

Samlat avtalstryck för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Lag och avtal – avtalstryck

Kommunalt huvudavtal

KHA 94, 1999

HÖK 17

HÖK 17

Allmänna Bestämmelser AB.  Bilaga 2 till HÖK 17

AB i lydelse fr.o.m. 2019-01-01.

Bilersättningsavtalet

Bilersättningsavtalet – BIA

Arbetsmiljöavtal

Avtal om samverkan och arbetsmiljö. 2017-09-17.

Pension och Försäkring

KAP-KL 2005-12-08 & 2006-12-19
KAP-KL 2013-10-04
Överenskommelse om avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL
AKAP-KL 2013-12-17
AKAP-KL 2013-10-04
Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och regioner TGL-KL
Information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

Övrigt

Omställningsavtal – KOM-KL 2010
Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och regioner AGF-KL
AFF/LAFF; Kollektivavtal om fackliga förtroendemän
Korrigering av preliminär lön
Överenskommelse om lönestatistik