Visar material relaterat till:
, ,

Avtalet försäkrar 2022

Avtalet försäkrar beskriver de försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor. Skriften som uppdateras varje år är framtagen av OFR, Kommunal och AkademikerAlliansen. Vill du göra en beställning kontaktar du ditt fackförbund.

, ,

OFRs faktablad. Löneväxling statlig sektor

Genom det statliga pensionsavtalet PA 16, Avdelning I och II ges möjligheten att växla lön till pension genom en enskild överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Löneväxling bör dock enbart ske för inkomster över en viss nivå.

, ,

OFRs Faktablad. Löneväxling – kommun och region

Här finns information om löneväxling för dig som arbetar i kommun och region eller hos andra arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal. Löneväxling bör dock enbart ske för inkomster över en viss nivå.

PowerPoint-presentation av omställningsavtalet KOM-KR

Det nya omställningsavtalet KOM-KR för kommun- och regionanställda har ett bredare syfte vilket innebär att medarbetare kan få kompetensutveckling för att ställa om för nya arbetsuppgifter innan en framtida arbetsbrist uppstår.  För mer information om KOM-KR, ta del av vår PowerPoint-presentation

,

Lathund Kränkande särbehandling – om stöd, utredning och åtgärder

OFR har i samarbete med medlemsförbunden tagit fram en lathund riktad till den som utsätts för kränkande särbehandling i arbetslivet. Den kan också användas som stöd för förtroendevalda, skyddsombud och fackförbund, som har en viktig uppgift i att se till att den drabbade får stöd samt att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns på området.

Vill du beställa lathunden ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

, ,

OFRs faktablad. Växla semester till pension statlig sektor

Genom nya bestämmelser i det statliga pensionsavtalet PA 16, Avdelning I och II samt Villkorsavtalet (VA) och Affärsverksavtalet (AVA) ges möjlighet att växla annat än lön till pension genom en enskild överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.  Exempelvis kan semesterdagar bytas till pensionsavsättning.

, ,

OFRs faktablad om PA 16

En beskrivning av det statliga pensionssystemet PA 16. Det finns två avdelningar i PA 16. Avd I för dig som är född 1988 eller senare och avd II för dig som är född 1987 eller tidigare.

Studiehandledning – till OFRs fackliga handböcker om diskrimineringslagstiftningen

OFR har tagit fram två handböcker om diskriminering, Vad är diskriminering? En facklig handbok och Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok.

Studiehandledningen är uppbyggd kring ett antal teman, som ska spegla återkommande utmaningar och problem på en arbetsplats. Från handböckerna har vi hämtat och sammanfört innehåll till fyra temaområden; Rekrytering och utbildning, Lönediskriminering och  lönekartläggning, Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt Tillsyn, tvister och sanktioner.

Dessa block kan användas i valfri ordning för att arrangera ett undervisningspass eller till att skapa en diskussion kring ett specifikt problemområde. Nedan finns även PP-bilder till studiehandledningen.

Studiehandledning

PowerPoint till Studiehandledning för fackliga handböckerna om diskriminering

 

Hälso- och sjukvård

Vårdförbundet ingår som enda förbund i förbundsområde Hälso- och sjukvård som organiserar drygt 82 000 medlemmar.

Kommunalt huvudavtal

KHA, 1999

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

HÖK 22

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser, AB 20 i lydelse 220101
Redogörelsetext för ändringar i AB i lydelse 220101

Tidigare avtal Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser i lydelse 2014-10-01

Protokollsanteckningar till ändringar i AB 2013-04-01

Bilaga D – Anställning i personalpool

Bilaga L – Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet

Bilaga U – Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

AB i lydelse (2012-05-01 -2013-03-31)

AB i lydelse (2010-04-01 t.o.m. 2012-04-30)

Arbetsmiljöavtal

Avtal om samverkan och arbetsmiljö. 2017-09-17

Pension och Försäkring

KAP-KL 2005-12-08 & 2006-12-19

KAP-KL 2013-10-04

Överenskommelse om avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL

AKAP-KL 2013-12-17

AKAP-KL 2013-10-04

Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och regioner TGL-KL

Information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

Övrigt

Överenskommelse Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtal – KOM-KL gällande från 161207 till 200431

Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och regioner, AGF-KL

BEA

Överenskommelse om vissa ändringar i TRAKT

Traktamentsavtal, TRAKT 04

Överenskommelse om Bilersättningsavtal

Bilavtal, Formulär