fbpx

PowerPoint-presentation av omställningsavtalet KOM-KR

Det nya omställningsavtalet KOM-KR för kommun- och regionanställda har ett bredare syfte vilket innebär att medarbetare kan få kompetensutveckling för att ställa om för nya arbetsuppgifter innan en framtida arbetsbrist uppstår.  För mer information om KOM-KR, ta del av vår PowerPoint-presentation

Flyg högt och landa mjukt – Omställningsavtal i statlig verksamhet

OFRs statliga medlemsförbund – OFR/S,P,O – har tagit fram ett material om omställningsavtalen inom staten, Avtal om lokala omställningsmedel och Omställningsavtalet. Broschyren berättar om fackets roll och beskriver hur avtalen fungerar i praktiken.

Omställning

Det nya omställningsavtalet KOM-KR för kommun- och regionanställda har ett bredare syfte vilket innebär att medarbetare kan få kompetensutveckling för att ställa om för nya arbetsuppgifter innan en framtida arbetsbrist uppstår. Genom facklig samverkan lokalt ges möjlighet att påverka framtida behov av kompetens och förebyggande insatser för anställda. Ytterligare nyheter är bland annat att fler omfattas av omställningsstödet och att avtalet anpassas till höjd pensionsålder. För mer information om KOM-KR, ta del av OFRs PowerPoint-presentation

OFRs KOM-KR-presentation 

Överenskommelse Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Om du önskar mer info , välkommen att kontakta Joakim Lindström, utredare på OFR.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.