Delvis nya uttagsregler i PA 16 Avdelning 2

Förbunden inom OFR/S,P,O har tillsammans med övriga centrala avtalsparter kommit överens om ändringar i pensionsavtalet PA 16 Avdelning 2 som normalt gäller för alla anställda i den statliga sektorn som är födda 1987 eller tidigare. Reglerna ska börja gälla från oktober 2020. Läs mer information här