Facken kraftsamlar för schyst upphandling

Varken medborgarna, seriösa företag, de som jobbar i välfärden eller brukare gynnas av en utveckling mot oschysta villkor på arbetsmarknaden. Lokala fackliga förtroendevalda har chans till inflytande och har goda möjligheter att påverka. Det skriver OFRs ordförande Lars Fresker och TCOs ordförande Eva Nordmark i debattartikel.
Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle