fbpx

De nya bestämmelserna om korttidsarbete och tjänstepensionen

För anställda inom offentlig sektor, både i staten och i kommun- och regionsektorn, bedömer OFR att en eventuell tillfällig lönesänkning på grund av en permittering med anledning av coronaviruset, sannolikt kommer att ha mycket liten påverkan på den slutliga tjänstepensionen. För den så kallade avgifts- eller premiebestämda pensionsdelen får den begränsade lönesänkning som kan bli aktuell en mindre påverkan, i och med att pensionspremien under den tid då en högst eventuell permittering pågår beräknas på den utbetalda lönen.

För den som har rätt till så kallad förmånsbestämd pension, blir påverkan sannolikt liten, bland annat på grund av att pensionen beräknas på ett underlag som utgörs av ett genomsnitt av flera årslöner för pensioneringen. Pensionsavtalen inom offentlig sektor har inte någon motsvarighet till reglerna om så kallad lönekapning som finns inom den privata sektorn.

För att det ska kunna bli aktuellt med korttidspermitteringar, krävs enligt de nya bestämmelserna om korttidsarbete, att lokala kollektivavtal träffas som möjliggör det. I den statligt reglerade sektorn, kan det endast bli aktuellt hos arbetsgivare som inte är myndigheter eller affärsverk, t.ex. vissa museer och högskolor. I den kommunala sektorn är det i skrivande stund osäkert om de nya reglerna överhuvudtaget kommer att gälla för någon arbetsgivare. Kommuner och regioner omfattas dock inte av reglerna.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.