fbpx

Uppdrag i balans – dokumentation från OFRs webbinarium

Nu finns en sammanfattning och talarnas presentationer från webbinariet  ”Uppdrag i balans”! Webbinariet hölls den 22 oktober och handlade om balansen mellan krav och resurser i vardagen som konsekvens av styrningen i offentlig sektor. Nu finns webbinariet också här så att du kan titta på det i efterhand!  Fortsätt läsa Uppdrag i balans – dokumentation från OFRs webbinarium

Kränkande särbehandling – lathund och webbinarium

Ett OFR-webbinarium med temat ”Mobbning, trakasserier, utfrysning…  – tidiga insatser kan bryta kränkande särbehandling ” baserat på vår lathund om kränkande särbehandling. Webbinariet finns att se i sin helhet på Youtube.

Här följer en  sammanfattning av lathunden och webbinariet. Fortsätt läsa Kränkande särbehandling – lathund och webbinarium

OFR bjuder in till webbinarium om kränkande särbehandling!

Tisdag den 2 juni håller vi ett webbinarium om kränkande särbehandling via länk. Webbinariet vänder sig i första hand till dig som hanterar fall av kränkande särbehandling som anställd, skyddsombud eller annat förtroendeuppdrag i ett av OFRs medlemsförbund. Fortsätt läsa OFR bjuder in till webbinarium om kränkande särbehandling!

Gilla Jobbet – arbetsmarknadens parter samverkar för bättre arbetsmiljö – 24 och 25 oktober

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Det är en mötesplats med seminarier, föreläsningar och utställning där forskare och praktiker inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor. Det är ett väldigt populärt event och årets upplaga, torsdagen den 24 oktober, blev fullt redan i april. Av den anledningen lägger vi till en ”extraföreställning”  25 oktober med samma upplägg som 24 oktober.  Man kan endast gå en dag.

Välkommen att anmäla dig – Gilla Jobbets nätplats .

Fortsätt läsa Gilla Jobbet – arbetsmarknadens parter samverkar för bättre arbetsmiljö – 24 och 25 oktober

Spänst i diskussionen på OFRs diskrimineringsseminarium

På ett seminarium i förra veckan ”Skyddar vi demokratin på arbetsplatsen med hjälp av diskrimineringslagen?” lanserades två nya handböcker om diskriminering. Manusförfattare Lena Svenaeus, tidigare JämO och tidigare chefsjurist vid Akademikerförbundet SSR, inledde med att reflektera kring varför facket ska bry sig om diskriminering. Därefter redogjorde Dolores Kandelin Mogard, projektledare för ESF-projektet UUA-Universell Utformning av Arbetsplatser, om det projektet. Seminariet avslutades med en paneldebatt där även Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket, och Eberhard Stüber, förtroendevald för Fackförbundet ST inom Jämställdhetsmyndigheten, ingick.

Fortsätt läsa Spänst i diskussionen på OFRs diskrimineringsseminarium

Seminarium – Från informationssamhälle till innovationssamhälle!

OFR och OFR-veteranerna anordnar den 26 april ett eftermiddagsseminarium om hur digitaliseringen påverkar samhället och samtliga verksamhetsområden. Allt större delar av tillvaron är digitaliserad. Kom och lyssna!
Fortsätt läsa Seminarium – Från informationssamhälle till innovationssamhälle!

Seminarium

Seminarium – Från informationssamhälle till innovationssamhälle!

OFR och OFR-veteranerna bjöd in till seminarium den 26 april om hur digitaliseringen påverkar samhället och samtliga verksamhetsområden.

Det var ett intressant eftermiddagsseminarium där Erik Borälv från Vinnova och tidigare tillförordnad huvudsekreterare i Digitaliseringskommissionen talade om hur digitaliseringen påverkar arbetsmiljön. Anneli Hagberg enhetschef och strateg Vision berättade om hur Vision arbetar med digitaliseringsfrågor och Niklas Cserhalmi direktör vid Arbetets museum presenterade museets projekt om vilka samtalsunderlag vi behöver som medarbetare och medborgare för att kunna vara med och forma framtidens robotiserade och digitaliserade arbetsliv.

Fullsatt när OFR tar #metoo vidare!

OFR arrangerade ett inspirationsseminarium Efter #metoo – är kollektivavtal en väg framåt? Det stöd som finns idag när det gäller sexuella trakasserier räcker inte till kan man lugnt konstatera och därför ville vi – tillsammans med representanter från arbetsmarknadens parter och andra aktörer – diskutera hur man kan föra frågan framåt. Och det var många som ville delta i diskussionen.

OFRs ordförande Lars Fresker inledde seminariet med att konstatera att en anledning till att #metoo-rörelsen har upprört är den stora mängd konkreta, tydliga och slående berättelser som vi har fått tagit del av. Lars, som också är ordförande för Officersförbundet, nämner att Försvarsmaktens upprop #givaktochbitihop består av 118 sidor text, med allt ifrån exkluderande jargong till grova övergrepp. Och det är ett av ungefär 32 upprop som förts fram under vintern. #metoo-rörelsen liknar den fackliga rörelsen i sin barndom; en grupp människor i arbetslivet, med relativt liten makt, samlas till en rörelse och formulerar sig kraftfullt kring problem i arbetet. Ser man det så blir vår oförmåga att hantera både övergripande kulturfrågor och konkreta anmälningar tydlig. Vi måste skärpa de verktyg vi har och gå från ord till handling.

Seminariets huvudtalare Lena Svenaeus, fil dr vid rättssociologiska institutionen Lund, redogjorde för det Kanadensiska systemet där kollektivavtal kompletterar lagstiftningen om sexuella trakasserier. Hon har noterat att det rättsliga skyddet i lag i Kanada är minst på samma nivå som i Sverige. Man har således inte kollektivavtal för att lagstiftning saknas utan för att komplettera lagstiftningen, framför allt på lokal nivå/företagsnivå. Hur man benämner frågan har betydelse anser Lena, i Kanada hör frågan hemma i kategorin mänskliga rättigheter och inte exempelvis inom arbetsmiljö. Lena anser att facket har en stor och viktig uppgift på detta område. Kollektivavtalet och brott mot det är en mycket effektiv sanktion. DO behöver restaureras – det är ett mycket stort problem att det nästan inte sker någon utredning av ärendena idag.

Jag förstår inte alls rädslan för kollektivavtal! Det skulle vara bra att ha tydliga gemensamma regler för när, var och hur man ska hantera ärendena på arbetsplatsen. Allt är prövat – varför inte något nytt?

Peter Löfvendahl, förbundsdirektör Officersförbundet, menade på att det finns ett stort mörkertal när det gäller sexuella trakasserier. Brist på tillit gör att anmälningarna inte når fram – vi måste visa att vi kan ta hand om problemen och att vi tar detta på allvar. Vi måste ha fakta för att lösa skuldfrågan. Jag ser tre möjliga åtgärder framför mig; kollektivavtalade rutiner, utvecklade utredningsenheter och arbetsmedicinska utredningar till stöd för de drabbade.

eva_webb

Låt förhandlingsframställningarna komma, sa Eva Liedström Adler.

”It takes two to tango” sa Eva Liedström Adler, generaldirektör på Arbetsgivarverket, om arbetet mot sexuella trakasserier som hon menar måste ske i samarbete mellan fack och arbetsgivare. -Vi måste ta oss från berättelserna till handling men kan behöva hjälpa varandra på traven. Eva har ingen bestämt uppfattning om det fortsatta arbetet ska ske genom kollektivavtal eller inte, men uppmanar samtidigt – låt förhandlingsframställningarna komma. Hon påminde samtidigt om att det görs en hel del arbete på lokal nivå utanför förhandlingarna.

Mika Romanus, förbundsdirektör för Teaterförbundet för scen och konst, berättade om den oberoende kommission som förbundet har tillsatt tillsammans med arbetsgivarparten Svensk Scenkonst. Kommissionen ska göra en nulägesbeskrivning av problemen, men också utarbeta konkreta riktlinjer om ett förändringsarbete för att hantera tystnadskulturer och få bort sexuella trakasserier. Teaterförbundets medlemmar var ju först ut med olika utrop som sedan följdes av en våg av olika branschupprop.

tre_webb

Tove Dahlgren, Mika Romanus och Peter Löfvendahl.

Tove Dahlgren, t.f. vd AlBright, gläds åt den uppmärksamhet som sexuella trakasserier har fått i samband med #metoo. Tove menar att ett stort problem är att företagsledare har dålig kunskap om den lagstiftning som finns på diskriminerings- och arbetsmiljöområdet och vill se bättre information på området och att Diskrimineringsombudsmannen driver på. Bland andra åtgärder vill Tove Dahlgren se fler kvinnor på ledande positioner inom näringslivet, samt utbildningar för företagsledare om normkritik.

Seminariet avslutades med en/ett givande diskussion/samtal och alla var rörande överens om att nu blåser förändringarnas vindar – sexuella trakasserier är oacceptabelt!

grupp_webb

Moderator Pia Sehm, Peter Löfwendahl, Lena Svenaeus, Tove Dahlgren, Mika Romanus och Eva Liedström Adler. 

Lena Svenaeus Power-pointbilder

 

 

Seminarium. Efter #metoo – är kollektivavtal en väg framåt?

#metoo-rörelsen skakar om oss rejält. Och det är uppenbart att vi måste kraftsamla för att uppnå ett arbetsliv fritt från sexuella trakasserier och kränkningar! Vi kan konstatera att det stöd som finns idag inte räcker till. Kan arbetsmarknadens parter gemensamt utveckla bättre verktyg genom kollektivavtal? Hur är det med diskrimineringslagen, är den tillräcklig? Kan vi lära av andra länder?

Ladda ned PowerPoint-presentation

Högt i tak på OFRs seminarium om tillitsbaserad styrning

I onsdags arrangerade OFR seminariet Inflytande och hälsa med tillitsbaserad styrning? Tillitsdelegationens huvudsekreterare, Anna Lexelius, redogjorde för delegationens arbete och Gabriel Billing, enhetschef  från Nyköpings kommun, berättade om den försöksverksamhet som bedrivs i kommunen. Därefter följde en spännande paneldebatt där förutom föredragshållarna -Johan Larson, Vårdförbundets förste vice ordförande, och Åsa Plesner från tankesmedjan Balans – ingick. Fortsätt läsa Högt i tak på OFRs seminarium om tillitsbaserad styrning

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.