fbpx

Remissvar på förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd

OFR har löpande under reformens genomförande avgivit ett antal remissvar som vi hänvisar till rörande vår principiella hållning till omställningsstudiestödets utformning. I detta remissvar kommenterar vi enbart CSN:s tolkning av implementeringen av principöverenskommelsen samt regeringens avsikt formulerad i proposition och lag. Fortsätt läsa Remissvar på förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd

OFRs remissvar Grundläggande omställnings- och kompetensstöd, En reformerad arbetsrätt och Omställningsstudiestöd

OFRs förbundsområden inom statlig och kommunal sektor har gemensamt avgivit remissvar på Grundläggande omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16), En reformerad arbetsrätt, (Ds 2021:17) samt Omställningsstudiestöd (Ds 2021:18). Läs remissvaret här!

OFRs remissvar på En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

Vi ställer oss i det stora hela positiva till Tillitsdelegationens förslag men bl.a. ser vi risker i delegationens förslag på ledamöter i det råd som ska besluta innehåll och formulera mål för utbildningen.

Läs OFRs remissvar

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.