Nu har vi yrkat om bättre tjänstepension för kommun- och landstingsanställda

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och AkademikerAlliansen yrkar på bättre tjänstepension! Det är fler delar vi vill förhandla om, men framför allt gäller det ökad avsättning till tjänstepensionen.

Vi vill att anställda ska känna sig trygga med sin tjänstepension och har därför överlämnat likalydande förhandlingsframställningar till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona om bättre tjänstepension. Fortsätt läsa Nu har vi yrkat om bättre tjänstepension för kommun- och landstingsanställda

OFR välkomnar högre avsättning till allmän pension

Idag kom det glädjande beskedet att Socialdemokraterna lovar att höja avsättningarna till den allmänna pensionen.

Fortsätt läsa OFR välkomnar högre avsättning till allmän pension

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingsområdet som innebär att  tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

Fortsätt läsa Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

Glädjande besked från SKL angående pensioner

Vi är mycket nöjda med det beslut SKLs styrelse har tagit idag angående problematiken med den sänkning av pensionsförmåner som har drabbat tidigare kommun- och landstingsanställda.

Beskedet innebär två saker; pensionerna återställs till 2017 års nivå och förhandlingar inleds för lösning framåt. Dagens besked ger bra förutsättningar för våra fortsatta förhandlingar, säger OFRs kanslichef Eva Fagerberg. Läs mer.

 

28 fackförbund begär förhandling med anledning av sänkta pensioner

Samtliga 28 fackliga organisationer i kommunsektorn står bakom den förhandlingsframställan som idag lämnats över till arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. Bakgrunden är den sänkning av pensionsförmåner som har drabbat äldre tidigare anställda.

Fortsätt läsa 28 fackförbund begär förhandling med anledning av sänkta pensioner

Lars Fresker omvald till OFRs ordförande

– Det är mycket hedrande att få förtroendet att leda OFR i ytterligare fyra år. Under de fyra år jag har varit ordförande har det hänt oerhört mycket inom den fackliga sfären. Vi har haft viktiga avtalsrörelser, vänt och vridit på problemen med ohälsa och inte minst, lagt ner mycket tid på att förbättra pensions- och försäkringsvillkoren för anställda inom offentlig sektor.

Fortsätt läsa Lars Fresker omvald till OFRs ordförande

Treårigt avtal klart för staten

Den 4 oktober skrev OFR/S,P,O på ett nytt kollektivavtal för Sveriges statsanställda. Avtalet ger löneökningar på 6,5 procent över tre år, ett bättre pensionsskadeavtal och en mer jämställd tjänstepension.  Därmed är den sista stora avtalsrörelsen klar. 
Fortsätt läsa Treårigt avtal klart för staten

Sänkta avgifter ger högre tjänstepension

Från den 1 januari 2018 sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Det betyder i praktiken att det blir mer tjänstepension för de drygt 1,1 miljoner anställda i kommun och landsting.

Fortsätt läsa Sänkta avgifter ger högre tjänstepension

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

OFRs kommunala förbundsområden, AkademikerAlliansen och Kommunal har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen. Bland annat kommer garantinivån att höjas i det gamla tjänstepensionsavtalet PA-KL och pensionsavgiften från arbetsgivaren kommer att förmedlas fyra gånger per år i tjänstepensionsavtalet AKAP-KL istället för som nu, en gång per år.

Fortsätt läsa Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!