Avtalet försäkrar 2020 är här!

Årets version av Avtalet försäkrar – För kommun- och regionanställda med flera har kommit och skickats ut till berörda förbund. Skriften beskriver de försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningar. Vill du göra en beställning kontaktar du ditt fackförbund.

Hämta här!

Myndigheten för arbetsmiljökunskap redovisar uppdrag till regeringen

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) har nu redovisat uppdragen Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser och Framtidens arbetsmiljö i Sverige och under våren kommer de att påbörja arbetet med att sprida kunskap från uppdragen. I mars, i och med lanseringen av kunskapssammanställningarna, arrangerar MYNAK flera webbinarium tillsammans med de forskare Fortsätt läsa Myndigheten för arbetsmiljökunskap redovisar uppdrag till regeringen

Uppdaterade Faktablad!

Nu finns uppdaterade Faktablad kring möjligheten till löneväxling för offentliganställda. Man kan komma överens med arbetsgivaren om att växla lön till pension eller semester. Det är en del att tänka på och inte alltid rätt sak att göra så läs våra Faktablad för mer information. Här finns även ett Faktablad om PA 16. Läs här!

Debattartikel OFR, SKR, Sobona, Kommunal och Akademikeralliansen!

Kommunals sektors parter betonar nödvändigheten av att arbetsmarknadens alla sektorer påverkar utformningen av såväl turordning som framtidens omställning/kompetensutveckling. Fortsätt läsa Debattartikel OFR, SKR, Sobona, Kommunal och Akademikeralliansen!

En högre facklig ledarutbildning för fackligt förtroendevalda! Nytt avsnitt av OFR-podden ute nu

Eva Fagerberg, kanslichef på OFR, går igenom bakgrunden till utbildningen och vad som skiljer den från annan ledarutbildning. Tomas Stjernfeldt, 1:e vice ordförande i Polisförbundet, berättar för Åsa Bjerkesjö, OFR, om hur det var att gå utbildningen och vad den innehåller. Lyssna här!

Ny överenskommelse för omställning!

Parterna på kommunal sektor har kommit överens om villkoren i ett nytt omställningsavtal. Fokus på kompetensutveckling och omställning i arbetslivet långt innan arbetsbrist uppstår och innefattar visstidsanställda och medarbetare med sjukdom som hinder för arbete. Långsiktigt strategiskt tänkt av parterna för att möta framtiden! Läs mer här!

Nytt avsnitt av OFR-podden – Hur uppnår man tillit i styrning och organisation?

Tillitsdelegationens ordförande och generaldirektör för CSN, Christina Forsberg intervjuas av Åsa Bjerkesjö, OFR, om arbetet kring betänkandet ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten” och vi får tips hur tillitsbaserad ledning kan uppnås. Lyssna här!

Delvis nya uttagsregler i PA 16 Avdelning 2

Förbunden inom OFR/S,P,O har tillsammans med övriga centrala avtalsparter kommit överens om ändringar i pensionsavtalet PA 16 Avdelning 2 som normalt gäller för alla anställda i den statliga sektorn som är födda 1987 eller tidigare. Reglerna ska börja gälla från oktober 2020. Läs mer information här

Gemensam kraftsamling kring omställning och kompetensförsörjning i hela landet

OFR, SKL, Sobona, Kommunal och AkademikerAlliansen har gjort gemensam sak och sänt skrivelse om gemensam kraftsamling kring omställning och kompetensförsörjning till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Civilminister Lena Micko, Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, Socialminister Lena Hallengren, Utbildningsminister Anna Ekström. Detta med anledning av att arbetsgivare inom kommun- och regionsektorn står inför en kompetensutvecklingsutmaning samtidigt som det ekonomiska läget blir alltmer ansträngt. Läs skrivelsen här.

Samverkan för friskare arbetsplatser – webbseminarium

De centrala kommunala parterna bjöd den 13 november in till ett webbseminarium –  Avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser. Det ägde rum på Kvalitetsmässan i Göteborg. Bland annat medverkar Eva Vingård, professor emeritus, och Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Hög sjukfrånvaro är negativt för alla. Med projektet Avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser har parterna tagit krafttag för att vända trenden. Under seminariet presenterar parterna forskning, sin strategi, stöd för lokalt arbete från Sunt Arbetsliv samt lärande exempel från Varberg och region Kalmar.

Arrangemanget riktar sig särskilt till fackliga representanter och arbetsgivare i kommuner och regioner, i synnerhet till centrala samverkansgrupper/ skyddskommittéer.

Se webbseminariet i efterhand.

Fortsätt läsa Samverkan för friskare arbetsplatser – webbseminarium