Nytt avtal för statlig sektor

OFR/S,P, O har idag slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneökning i statlig sektor som motsvarar den inom industrin, och innebär att alla medlemmar får retroaktiv löneökning för månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin. Avtalet är i nivå med Industriavtalet, som satt det såkallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Fortsätt läsa Nytt avtal för statlig sektor

Uppdrag i balans – dokumentation från OFRs webbinarium

Nu finns en sammanfattning och talarnas presentationer från webbinariet  “Uppdrag i balans”! Webbinariet hölls den 22 oktober och handlade om balansen mellan krav och resurser i vardagen som konsekvens av styrningen i offentlig sektor. Nu finns webbinariet också här så att du kan titta på det i efterhand!  Fortsätt läsa Uppdrag i balans – dokumentation från OFRs webbinarium

Webbsida samlar information om PSA-avtalet!

Du vet väl om att det finns en webbsida med partsgemensam information om Avtalet om ersättning vid personskada (PSA-avtalet) för statliga sektorn.

Webbsidan har tagits fram i samarbete mellan OFR, Arbetsgivarverket, Saco-S och SEKO och riktar sig både till arbetstagare och arbetsgivare. Fortsätt läsa Webbsida samlar information om PSA-avtalet!

OFRs remissvar på En moderniserad arbetsrätt och En nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Statlig och kommunal sektor har sedan länge kollektivavtal om omställning och turordning som är anpassade efter offentlig sektors behov och förutsättningar. Utmaningen kommer under överskådlig tid vara att rekrytera och behålla medarbetare. Regler som gör det lättare att säga upp anställda löser därmed inte sektorns utmaningar. Och inte blir det bättre av att anställda får en försämrad ekonomisk trygghet när anställningsskyddet försvagas. Nedtrappningen av ersättningen försämrar matchningen på arbetsmarknaden.

Läs OFRs remissvar på betänkandet En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30 och på En nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37.

Så motverkar vi ohälsa på framtidens arbetsplats – Erik Hallsenius medverkar i Partsrådspodden!

Vår arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius medverkar i Partsrådets podcast där han resonerar med Rebecka Källskog, personalchef på Post- och telestyrelsen,  kring vad vi bör fokusera på i dag för att skapa ett hållbart arbetsliv framöver.

Partsrådets programchef Emilia Liljefrost pratar dessutom med arbetslivs- och organisationsforskaren Gisela Bäcklander om nya risker för ohälsa som kan uppstå och påverka statligt anställda framöver och med  Erik Fernholm om hur appen 29k kan fungera som en del av en lösning på framtida stressproblematik. Lyssna på podden här!

Nu finns OFRs webbinarium Uppdrag i balans att se i efterhand!

Den 22 oktober höll vi ett seminarium om balansen mellan krav och resurser i vardagen, som konsekvens av styrningen i offentlig sektor. Nu finns webbinariet här så att du kan titta på det i efterhand! Medverkade gjorde Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans, Tom Karlsson från Göteborgs universitet och Penilla Gunther som tidigare varit politiker både i kommun och riksdag. OFRs arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius modererade.

Överenskommelse mellan PTK och Svenskt näringsliv

PTK och Svenskt näringsliv har kommit överens om ett nytt system för trygghet på arbetsmarknaden. Överenskommelsen vilar på fyra ben; anställningsskydd, stöd i omställning, rätt till kompetensutveckling och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Läs mer och överenskommelsen i sin helhet på PTKs hemsida.

Nya tag! OFRs nyhetsbrev Facklig omvärld gör comeback!

OFR tar nya tag med nyhetsbrevet Facklig omvärld. I detta nyhetsbrev planerar vi att ge er nyheter från den offentliga sektorns fackliga värld samt informera om OFRs seminarier och utåtriktade verksamhet. Läs nyhetsbrevet här!

Lär dig mer om den offentliga sektorn!

OFRs Branschfakta samlar vi statistik om de anställda inom den offentliga sektorn. Här hittar du uppgifter om löner, utbildningsnivåer, fördelning på kön och mycket mer för anställda inom staten, regionerna och kommunerna.  Du hittar branschfakta här!

För tionde året i rad firar vi Tjänstepensionens dag den 27 september!

Tjänstepension är en viktig del av pensionen och för tionde året i rad uppmärksammar pensionsbranschen Tjänstepensionens dag den 27 september. Även i år har vi fått hjälp av bandet Sannex som sjunger om sin kärlek till tjänstepensionen. Men i år i en ny akustisk version!

Ungefär 9 av 10 har en tjänstepension via sin arbetsgivare idag. De flesta är kollektivavtalade men det finns också andra tjänstepensionslösningar. Trots att tjänstepensionen är en så viktig del för den totala pensionen så är det ganska många som inte vet om de har tjänstepension eller hur mycket som betalas in. Få arbetsgivare tar upp det som en bra löneförmån och jobbsökande frågar sällan  om de får tjänstepension vid sin anställning. Fortsätt läsa För tionde året i rad firar vi Tjänstepensionens dag den 27 september!