Tillfälliga nyheter på omställningsområdet

Regeringen har meddelat att vissa tillfälliga förändringar kommer att införas i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat höjs ersättningsnivåerna, både för den som har varit medlem tillräckligt länge för att kvalificera sig för den inkomstrelaterade ersättningen och för grundbeloppet. Kvalifikationstiderna för den inkomstrelaterade ersättningen förkortas också tillfälligt. Vidare Fortsätt läsa Tillfälliga nyheter på omställningsområdet

Hur påverkas min pension av den ekonomiska krisen med anledning av coronaviruset?

Många undrar vad som händer med pensionerna när börserna sjunker och det ekonomiska läget ser minst sagt dystert ut. OFR kan lika lite som någon annan ge ett bra svar på det. Utvecklingen framöver beror inte minst på hur långvarig krisen blir och hur snabbt Fortsätt läsa Hur påverkas min pension av den ekonomiska krisen med anledning av coronaviruset?

De nya bestämmelserna om korttidsarbete och tjänstepensionen

För anställda inom offentlig sektor, både i staten och i kommun- och regionsektorn, bedömer OFR att en eventuell tillfällig lönesänkning på grund av en permittering med anledning av coronaviruset, sannolikt kommer att ha mycket liten påverkan på den slutliga tjänstepensionen. För den så kallade avgifts- eller premiebestämda pensionsdelen får den begränsade lönesänkning som kan bli aktuell en mindre påverkan, i och med att pensionspremien under den tid då en högst eventuell permittering pågår beräknas på den utbetalda lönen.

För den som har rätt till så kallad förmånsbestämd pension, blir påverkan sannolikt liten, bland annat på grund av att pensionen Fortsätt läsa De nya bestämmelserna om korttidsarbete och tjänstepensionen

Coronaviruset – det här gäller

Här hittar du information från Försäkringskassan respektive AFA Försäkring om vad som gäller kring försäkringsfrågor med anledning av Coronaviruset och information som gäller både privatpersoner och aktörer som arbetsgivare, hälso- och sjukvård mm.

Coronavirusets spridning – vad innebär detta för OFR?

Stockholmare uppmanas jobba hemifrån

Med anledning av att det råder en samhällsspridning av coronaviruset, framför allt i Stockholm, gick Folkhälsomyndigheten idag ut och uppmanade alla i regionen som kan att jobba hemifrån. Detta för att förhindra att viruset ytterligare sprids, vilket riskerar att ge hård belastning på en redan ansträngd sjukvård.

Vad innebär detta för OFRs förbunds medlemmar?

För ett mycket stort antal av medlemmarna i OFR-förbunden är det inte aktuellt att arbeta hemifrån då deras arbetssituation inte medger det. Detta är en rekommendation från Fortsätt läsa Coronavirusets spridning – vad innebär detta för OFR?

Frukostseminariet den 16 april ställs in

På grund av den rådande situationen kring coronavirusets spridning ställer vi in vårt seminarium ”Jobb i offentlig sektor ur balans – uppdrag och vardag går inte ihop!” som var planerat att hållas den 16 april.

Vi vill gärna anordna seminariet längre fram så håll utkik här på vår hemsida så återkommer vi med nytt datum senare.

Avtalet försäkrar 2020 är här!

Årets version av Avtalet försäkrar – För kommun- och regionanställda med flera har kommit och skickats ut till berörda förbund. Skriften beskriver de försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningar. Vill du göra en beställning kontaktar du ditt fackförbund.

Hämta här!

Myndigheten för arbetsmiljökunskap redovisar uppdrag till regeringen

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) har nu redovisat uppdragen Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser och Framtidens arbetsmiljö i Sverige och under våren kommer de att påbörja arbetet med att sprida kunskap från uppdragen. I mars, i och med lanseringen av kunskapssammanställningarna, arrangerar MYNAK flera webbinarium tillsammans med de forskare Fortsätt läsa Myndigheten för arbetsmiljökunskap redovisar uppdrag till regeringen

Uppdaterade Faktablad!

Nu finns uppdaterade Faktablad kring möjligheten till löneväxling för offentliganställda. Man kan komma överens med arbetsgivaren om att växla lön till pension eller semester. Det är en del att tänka på och inte alltid rätt sak att göra så läs våra Faktablad för mer information. Här finns även ett Faktablad om PA 16. Läs här!

Debattartikel OFR, SKR, Sobona, Kommunal och Akademikeralliansen!

Kommunals sektors parter betonar nödvändigheten av att arbetsmarknadens alla sektorer påverkar utformningen av såväl turordning som framtidens omställning/kompetensutveckling. Fortsätt läsa Debattartikel OFR, SKR, Sobona, Kommunal och Akademikeralliansen!