Kampanj ska öka kunskapen om försäkringar

Idag lanseras kampanjen Intressant vetande som vill öka kännedomen om de kollektivavtalade försäkringar som finns inom kommunal sektor. Enligt Novus har bara 15 procent koll på vad en kollektivavtalad försäkring är och vad den kan göra för skillnad. Genom en film, som sprids på sociala medier, och en kampanjsajt vill AFA Försäkring, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR – parterna bakom kampanjen – ändra på det.

Fortsätt läsa Kampanj ska öka kunskapen om försäkringar

Flyg högt och landa mjukt

OFRs statliga medlemsförbund – OFR/S,P,O – har tagit fram ett material om omställningsavtalen inom staten, Avtal om lokala omställningsmedel och Omställningsavtalet. Broschyren berättar om fackets roll och beskriver hur avtalen fungerar i praktiken. Fortsätt läsa Flyg högt och landa mjukt

Reservofficerarna ny medlem i OFR

Reservofficerarna blir ny medlem i OFR från och med 28 april. Reservofficerarna är den gemensamma fackliga organisationen för medlemmarna i Svenska Flottans Reservofficersförbund (SFRO) och Sveriges Reservofficerare (SVEROF). I och med inträdet kommer Reservofficerarna att tillsamman med Officersförbundet och Ledarna ingå i förbundsområde Officerare som företräder militär personal vid förhandlingar med Arbetsgivarverket.  Fortsätt läsa Reservofficerarna ny medlem i OFR

Nytt podd-avsnitt ute nu!

Åsa Bjerkesjö talar med Jack Elfving, f.d. kanslichef/1:e ombudsman på OFR, om hur OFR bildades, OFRs utveckling och Jacks egen roll i organisationen. Vad påverkade utvecklingen och vilka framtida utmaningarna ser han? Gå in och lyssna här.

 

OFR och Unionen i samarbete kring OSA-material

OFR och Unionen står nu gemensamt bakom den checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete som OFR tog fram i samband med att Arbetsmiljöverkets föreskrift om OSA (AFS 2015: 4) trädde i kraft för ett år sedan. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och en inspirationskälla i det systematiska arbetsmiljöarbetet och är tillämplig både på offentlig och privat sektor.

Fortsätt läsa OFR och Unionen i samarbete kring OSA-material

OFR och Unionen i samarbete kring OSA-material

OFR och Unionen står nu gemensamt bakom den checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (SAM+OSA) som OFR tog fram i samband med att Arbetsmiljöverkets föreskrift om OSA (AFS 2015: 4) trädde i kraft för ett år sedan.  Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och en inspirationskälla i det systematiska arbetslivmiljöarbetet och är tillämplig både på offentlig och privat sektor.

-xxxx , säger Martine Syrjänen Stålberg, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Unionen.

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA +SAM)

 

Flytträtt för statligt intjänat pensionskapital

Från och med 3 april kan statligt anställda flytta delar av sitt intjänade pensionskapital till annat försäkringsbolag. Flytträtten gäller den del som den anställde själv har valt förvaltare för, så kallad individuell ålderspension eller ålderspension valbar. För Kåpan Pensioner innebär flytträtten enbart det kapital som är placerat efter den 1 juli 2016.

Fortsätt läsa Flytträtt för statligt intjänat pensionskapital

OFR/S,P,O säger upp det statliga Samarbetsavtalet

– Vår avsikt är att teckna ett nytt samarbetsavtal som är bättre anpassat till de avtal  som idag finns inom den statliga sektorn och vi vill att det ska ge oss ett ökat inflytande, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare inom OFR/S,P,O. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.

Fortsätt läsa OFR/S,P,O säger upp det statliga Samarbetsavtalet

Nytt podd-avsnitt ute nu!

OFRs pensions- och försäkringsexpert Cecilia Curtelius Larsson reder ut begrepp och skillnader i tjänstepensionssystemen inom offentlig sektor. Vad är t.ex. viktigt att tänka på om man byter sektor? Gå in och lyssna här.

 

Regeringen slopar planerad bankskatt

I helgen tog regeringen beslutet att slopa förslaget om att införa en skatt på banker och finansiella tjänster. Det var ett välkommet beslut! 14 av OFRs förbundsordföranden sa ifrån redan i höstas i en debattartikel då den föreslagna skatten skulle kunna leda till att våra medlemmars tjänstepensioner urholkas. “Pensionerna ska inte drabbas av en finansskatt…”, säger finansminister Magdalena Andersson (S), finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet. Läs mer om beslutet