Nytt avsnitt av OFR-podden – Att våga och lyckas påverka offentlig upphandling!

Ingrid Allerstam, styrelseledamot avdelning Stockholm Vårdförbundet intervjuas av Åsa Bjerkesjö, OFR kring upphandlingar och hur vi kan påverka dem. Lyssna här!

Frukostseminarium 28 mars – Skyddar vi demokratin på arbetsplatsen med hjälp av diskrimineringslagen?

Välkommen till OFRs frukostseminarium 28 mars där vi lanserar handböckerna Vad är aktiva åtgärder? och Vad är diskriminering? 

Då samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen sedan en tid tillbaka omfattas  av kravet på aktiva åtgärder i arbetslivet kan man ställa sig frågan –  har lagändringen inneburit några förändringar?
Fortsätt läsa Frukostseminarium 28 mars – Skyddar vi demokratin på arbetsplatsen med hjälp av diskrimineringslagen?

Uppdaterade Faktablad om löneväxling!

Nu finns nya uppdaterade versioner av våra Faktablad om löneväxling, både för dig inom statlig sektor och kommunal/landstingssektorn. Läs dem här!

Facken kraftsamlar för schyst upphandling

Varken medborgarna, seriösa företag, de som jobbar i välfärden eller brukare gynnas av en utveckling mot oschysta villkor på arbetsmarknaden. Lokala fackliga förtroendevalda har chans till inflytande och har goda möjligheter att påverka. Det skriver OFRs ordförande Lars Fresker och TCOs ordförande Eva Nordmark i debattartikel.
Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

Viktigt med tidig lokal omställning – nytt material!

Ett nytt partsgemensamt material  är framtaget för att inspirera, motivera och bidra till en  god dialog och för att främja tidig lokal omställning.  För att klara kompetensförsörjningen framöver inom kommun – landstingssektorn behövs långsiktiga åtgärder. Ett tidigt utvecklings- och omställningsarbete stimulerar till förbättringar av verksamhetens effektivitet och produktivitet. Fortsätt läsa Viktigt med tidig lokal omställning – nytt material!

Tre goda nyheter i det statliga pensionsavtalet vid årsskiftet

Den första januari träder nya regler i kraft i det statliga pensionsavtalet PA 16. Förbättrat pensionsintjänande vid frånvaro på grund av föräldraledighet införs och bättre och tydligare regler vid löneväxling till pension börjar gälla.   Fortsätt läsa Tre goda nyheter i det statliga pensionsavtalet vid årsskiftet

“Intressant vetande” vann Publishingpris 2018

Informationskampanjen “Intressant vetande” tilldelades årets Publishingpris för Bästa informationsfilm –  beslutsfattare och yrke. Bakom kampanjen står OFRs kommunala förbundsområden, Kommunal, AkademikerAlliansen och AFA Försäkring. Syftet med kampanjen har varit att öka kännedom om de kollektivavtalade försäkringarna. Fortsätt läsa “Intressant vetande” vann Publishingpris 2018

Nytt avsnitt av OFR-podden!

Avsnittet knyter ann till Eva Fagerbergs blogg om den underutnyttjade kollektivavtalade sjukförsäkringen. Michel Normark, chef partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA och Louisa Hegardt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR, intervjuas av Åsa Bjerkesjö, OFR. Lyssna här!

Överenskommelser om bruttopensioner är nu klara

Nu har ytterligare överenskommelser träffats för att komma tillrätta med de gamla bruttopensionsavtalen inom kommunal sektor. Överenskommelserna innebär att det finns lösningar på plats för alla årskullar som omfattas av gamla bruttopensionsavtal. Det var i januari det uppmärksammades att utbetalningar av tjänstepension enligt de gamla bruttopensionsavtalen blev kraftigt sänkta. De centrala parterna har under året därför dels kommit överens om att för 2018 återställa tjänstepensionen till 2017 års nivå samt att hitta långsiktigt hållbara lösningar för tid framåt.

Fortsätt läsa Överenskommelser om bruttopensioner är nu klara

Om något händer- missa inte ersättning – för dig inom KL-sektorn

Ibland blir det inte som man har tänkt sig. Man blir sjuk. Eller skadar sig på jobbet. Om man då inte har koll på sina kollektivavtalade försäkringar är det lätt att missa ersättning. OFRs kommunala förbundsområden har därför tillsammans med SKL, Kommunal och AkademikerAlliansen tagit fram en informationskampanj Ingen fara på taket – Ingen ska missa ersättning som riktar sig till personalansvariga inom kommuner, landsting, regioner och Sobonaföretag. Fortsätt läsa Om något händer- missa inte ersättning – för dig inom KL-sektorn