Ska du presentera nya omställningsavtalet KOM-KR? Här finns en presentation

Det nya omställningsavtalet KOM-KR för kommun- och regionanställda har ett bredare syfte vilket innebär att medarbetare kan få kompetensutveckling för att ställa om för nya arbetsuppgifter innan en framtida arbetsbrist uppstår. Genom facklig samverkan Fortsätt läsa Ska du presentera nya omställningsavtalet KOM-KR? Här finns en presentation

Regionala dagar i höst – för kommuner och regioner

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de fackliga organisationerna arrangerar AFA Försäkring ända sedan 2003 s.k. Regionala dagar. Vanligtvis är det 4 per termin, syftet är att utgöra ett komplement till utbildningarna för försäkringsinformatörer, och att vara dagar med inspiration, påfyllnad och kompetensutveckling. Fortsätt läsa Regionala dagar i höst – för kommuner och regioner

Nu är anmälan öppen till Gilla Jobbet hösten 2020

Just nu gäller ett förbud mot evenemang med över 50 personer och ingen vet hur det kommer se ut i höst. Vi bakom Gilla Jobbet tror att det är bra att ha något positivt att se fram emot och vi hoppas att spridningen av coronaviruset/COVID-19 kommer att ha avstannat så pass mycket att vi tryggt kan genomföra en konferens.
Fortsätt läsa Nu är anmälan öppen till Gilla Jobbet hösten 2020

AFA försäkring erbjuder stöd till rehabilitering inom kommun- och regionsektorn

Mycket pekar på att tjänsten hos AFA försäkring skulle kunna utnyttjas mer, och våra medlemmar på så sätt skulle kunna få bättre stöd än de många gånger får idag. Ett aktuellt område är rehab efter Covid-19, något som kan förbättras med olika typer av samtalsstöd. Nu, under pågående pandemi, utökar AFA stödet och inkluderar digitalt samtalsstöd i satsningen. Läs mer på AFAs webbplats.

Bättre omställning och kompetensutveckling med det nya omställningsavtalet

Ett modernt kompetens- och omställningsavtal för anställda inom kommun och region ger utökade möjligheter till kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Arbetsmarknaden förändras snabbt, kompetensutveckling och tidigt stöd att gå vidare till nytt arbete är centrala delar i det nya kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR. Fortsätt läsa Bättre omställning och kompetensutveckling med det nya omställningsavtalet

Debattartikel: Offentliganställda kräver arbetsskadeförsäkring som kompenserar under Coronapandemin

Vi fjorton fackförbund som utgör OFR, och som företräder mer än en halv miljon tjänstemän i kommun- och regionsektorn samt i staten,kräver att offentliganställda får en fungerande arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst eller andra skador på grund av coronaviruset, covid-19. Vi kan inte acceptera att de befintliga kollektivavtalen inte ger något som helst skydd för exempelvis inkomstförlust förorsakad av smitta från coronaviruset.  Läs debattartikeln i PDF-format eller i  Svenska Dagbladet .

Ny lathund: Hur du hanterar kränkande särbehandling – om stöd, utredning och åtgärder

Mobbning, trakasserier, utfrysning…
– Om du utsätts för negativa handlingar som gör att du riskerar ohälsa eller ställs utanför arbetsgemenskapen så är du utsatt för kränkande särbehandling.

OFR har i samarbete med förbunden tagit fram en lathund riktad till den som utsätts för kränkande särbehandling i arbetslivet. Den kan också användas som stöd för förtroendevalda, skyddsombud och fackförbund, som har en viktig uppgift i att se till att den drabbade Fortsätt läsa Ny lathund: Hur du hanterar kränkande särbehandling – om stöd, utredning och åtgärder

Tillfälliga nyheter på omställningsområdet

Regeringen har meddelat att vissa tillfälliga förändringar kommer att införas i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat höjs ersättningsnivåerna, både för den som har varit medlem tillräckligt länge för att kvalificera sig för den inkomstrelaterade ersättningen och för grundbeloppet. Kvalifikationstiderna för den inkomstrelaterade ersättningen förkortas också tillfälligt. Vidare Fortsätt läsa Tillfälliga nyheter på omställningsområdet

Hur påverkas min pension av den ekonomiska krisen med anledning av coronaviruset?

Många undrar vad som händer med pensionerna när börserna sjunker och det ekonomiska läget ser minst sagt dystert ut. OFR kan lika lite som någon annan ge ett bra svar på det. Utvecklingen framöver beror inte minst på hur långvarig krisen blir och hur snabbt Fortsätt läsa Hur påverkas min pension av den ekonomiska krisen med anledning av coronaviruset?