fbpx

Afa För­säkring utlyser ett nytt FoU-program – om friskfaktorer på organisatorisk nivå

Afa För­säkring utlyser ett tre-årigt FoU-program om friskfaktorer med fokus på den organisatoriska nivån. Programmet är en del av en satsning där parterna i kommun- och regionsektorn har enats om en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024. Fortsätt läsa Afa För­säkring utlyser ett nytt FoU-program – om friskfaktorer på organisatorisk nivå

Intervjuer med personalen på OFRs kansli – ”Ingen dag är den andra lik”

Sofia Åkerman arbetar som ekonomiansvarig och sköter redovisningen för OFR och OFR Fastigheter AB som äger två fastigheter. Dessutom är hon biträdande kanslichef vilket innebär att hon stöttar kanslichefen Eva Fagerberg och avlastar henne när det behövs.

– Jag gillar att vara på ett litet kansli, man får inblick i vad alla gör. Man får hugga i, i stort och smått, säger Sofia.

Hennes arbete handlar mycket om flyt, att sköta det löpande i ett jämnt flöde. Här kan du läsa hela intervjun!

Intressant vetande – vi vill öka kännedomen om kollektivavtalade försäkringar!

Vi i OFR, AkademikerAlliansen, Kommunal och Afa Försäkring vill öka kännedomen om kollektivavtalade försäkringar och driver därför kampanjen Intressant vetande. Endast 33 % har koll på sina kollektivavtalade försäkringar! Det vill vi ändra på. Fortsätt läsa Intressant vetande – vi vill öka kännedomen om kollektivavtalade försäkringar!

Förbättringar i personskadeavtalet och tjänstegruppliv för statligt anställda

I lördags 30 september blev den statliga avtalsrörelsen klar. OFR/S,P,O har slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Där nåddes förbättringar i personskadeavtalet PSA och i tjänstegrupplivförsäkringen TGL-S.   Fortsätt läsa Förbättringar i personskadeavtalet och tjänstegruppliv för statligt anställda

Tjänstepensionens dag – Fira tjänstepensionen!

Att ha tjänstepension via din arbetsgivare är en viktig del av din pension. Alla som betalar in skatt tjänar in till sin allmänna pension, men tjänstepensionen kommer via arbetsgivaren, och är en stor del av din framtida pension. Så se till att du har tjänstepension! Fortsätt läsa Tjänstepensionens dag – Fira tjänstepensionen!

Intervjuer med personalen på OFRs kansli – ”Jag tycker om saker som är av utredande eller analyserande karaktär.”

Mikael Johansson arbetar som statistiker på OFR. Hans huvudsakliga uppgift är att arbeta i partsgemensamma statistikgrupper med företrädare för kommuner, regioner och staten och andra fackliga organisationer.

– Statistiken är viktig för att kunna utvärdera löneavtal och värdera effekten av förändringar i ersättningsnivåer vid förhandlingar, säger Mikael.

På gång just nu är att tillsammans med Kristofer Jervinge (utredare på OFR) bevaka utredningen kring förutsättningarna för en kollektivavtalad a-kassa. Här kan du läsa hela intervjun!

Fyra förslag som ska få fler män att söka sig till offentlig sektor

I en nyligen publicerad rapport från Jämställdhetsmyndigheten presenteras några förslag som ska komma tillrätta med könssegregeringen inom arbetslivet. Eftersom behovet av arbetskraft inom offentlig sektor kommer att vara stort de närmsta åren måste rekryteringsbasen breddas. Förslagen ska bidra till att fler män väljer att arbeta inom välfärden och samtidigt bidra till ekonomisk jämställdhet. Det handlar om att öka incitamenten för att vilja utbilda sig och arbeta inom välfärdsyrken. Fortsätt läsa Fyra förslag som ska få fler män att söka sig till offentlig sektor

Nu blir det statliga pensionsavtalet bättre!  

Från vänster: Matilda Nyström Arnek (AgV) Åsa Erba-Stenhammar (OFR/S,P,O) Anna Steen (Saco-S) Helene Thornberg (Seko) Anna Falck(AgV)

OFRs statliga medlemsförbund, OFR/S,P,O, har tillsammans med övriga centrala fackliga organisationer kommit överens med Arbetsgivarverket om förbättringar i tjänstepensionsavtalet för det statliga avtalsområdet, PA 16.  Ändringarna berör cirka 75 procent av alla statsanställda, och förändringarna gäller från den 1 januari 2024.

Bakgrunden till förändringarna är dels förändringarna i det allmänna pensionssystemet som innebär krav på ett längre arbetsliv för en rimlig pensionsnivå, dels utvecklingen i andra sektorer av arbetsmarknaden där motsvarande pensionsavtal har förstärkts i olika omgångar.   Fortsätt läsa Nu blir det statliga pensionsavtalet bättre!  

Intervjuer med personalen på OFRs kansli – ”Det är roligt att perspektivet med politiskt ansvar börjar få genomslag nu!”

Erik Hallsenius arbetar med OFRs uppdragsområden arbetsmiljö och omställning. Hans huvudområde är arbetsmiljö och för närvarande är arbetsbelastningsområdet det han arbetar mest med. – Ofta tänker man på arbetsbelastning som arbetsmängd, men det handlar egentligen om allt som är långsiktigt slitsamt i arbetet, säger Erik.

– Roligast i jobbet är att få träffa mina arbetsmiljögrupper, känna att vi kommer någonvart med dem. Just nu är det roligt att perspektivet med politiskt ansvar börjar få genomslag, säger Erik.  Här kan du läsa hela intervjun! 

”Låt parterna finansiera forskning på arbetsmiljön i staten”

Det skriver 19 arbetslivsforskare i en debattartikel i Altinget den 8/8. Arbetsmiljön inom många myndigheter är ofta undermålig, samtidigt som det saknas forskning om den statliga arbetsmiljön. De kunskapsluckorna borde täppas till, föreslår forskarna som vill se en partsfinansierad arbetsmiljöforskning.

Statliga myndigheter har i dag svårt att rekrytera och behålla kompetent personal. En framträdande orsak, enligt artikelförfattarna, är undermålig arbetsmiljö, inte minst bristande organisatoriska och sociala förutsättningar för att kunna bedriva ett gott arbete. Fortsätt läsa ”Låt parterna finansiera forskning på arbetsmiljön i staten”

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.