fbpx

Ingen missad ersättning – för dig inom KR-sektorn!

Ibland tar det stopp! Som chef leder du ett lag fullt av kämpar. Men även kämpar kan bli sjuka. Eller skadade på jobbet. Tyvärr vet inte alla om att de är försäkrade genom sin anställning. Prata gärna med dina medarbetare om skyddet ni har, och hur ni gör för att söka ersättning. OFRs kommunala förbundsområden har därför tillsammans med SKR, Kommunal och AkademikerAlliansen med Afa Försäkrings hjälp tagit fram en informationskampanj som riktar sig till chefer inom kommuner och regioner. Fortsätt läsa Ingen missad ersättning – för dig inom KR-sektorn!

Vi träffade OFR riksdagsledamot Niklas Sigvardsson (S) idag

Vi träffade idag riksdagsledamot Niklas Sigvardsson (S) och talade om vår syn på Omställningsstudiestödet inför interpellationsdebatten i riksdagen imorgon. Vi passar på att tack Niklas för ett trevligt och givande samtal!

Fortsätt läsa Vi träffade OFR riksdagsledamot Niklas Sigvardsson (S) idag

Avtalet försäkrar 2024 är här!

Årets version av Avtalet försäkrar för kommun- och regionanställda med flera har kommit och skickats ut till berörda förbund. Skriften beskriver de försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningar. Vill du göra en beställning kontaktar du ditt fackförbund.

Hämta här!

Gilla jobbet till hösten – gör din intresseanmälan redan idag! 

Gilla Jobbet är en kostnadsfri mötesplats där förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete får ta all plats. I höst samlas vi för att dela idéer, insikter och inspiration.  Anmäl dig redan nu som intresserad av att delta och du får förtur till anmälan redan innan den 14 augusti då anmälan öppnar upp!

9 oktober Malmö, 14 oktober Göteborg & digitalt, 7 november Skellefteå. Läs mer här!

Debatt: Oacceptabelt att låsa in kvinnor i bristyrken

Individer i bristyrken, i stor utsträckning kvinnor, blir i nuläget indirekt diskriminerade då det är svårare för dem att beviljas Omställningsstudiestöd. Kvinnor i bristyrken har också en högre sjukskrivningsfrekvens – inte minst stressrelaterad – vilket hänger ihop med snävare marginaler, färre kollegor och en högre press. Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) anser att denna problematik måste adresseras omgående. 

Fortsätt läsa Debatt: Oacceptabelt att låsa in kvinnor i bristyrken

Det går alldeles för långsamt med hanteringen av Omställningsstudiestödet!

OFR har svarat på två remisser kopplat till Omställningsstudiestödet (OSS) – en om förslag till regelförenklingar och en om att även personer i bristyrken ska kunna få OSS. I båda fallen är tidplanerna och hanteringen av OSS oacceptabelt långsamma! Läs svaren här!

Utredning lämnar förslag om att stärka skyddet för offentliganställda 

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet har överlämnat sitt betänkande till justitieminister Gunnar Strömmer. I betänkandet föreslås bland annat skärpta maxstraff för våld eller hot mot tjänsteman. Dessutom ska förolämpning mot tjänsteman införs som ett nytt brott.  

Fortsätt läsa Utredning lämnar förslag om att stärka skyddet för offentliganställda 

Förbättringar i PA 16 Avd II från 2024

Från och med den 1 januari 2024 blir tjänstepensionsavtalet för det statliga avtalsområdet, PA 16, bättre. Ändringarna berör cirka 75 procent av alla statsanställda, det vill säga de som omfattas av Avdelning II i pensionsavtalet (födda 1987 eller tidigare).

De yngre i staten som omfattas av PA 16 Avdelning I (födda 1988 eller senare) har de nya och bättre villkoren sedan tidigare.

De båda viktigaste förbättringarna i Avdelning II är:

Fortsätt läsa Förbättringar i PA 16 Avd II från 2024

Nytt material från Partsrådet om hot och våld inom statlig sektor

Hot och våld ökar inom statlig sektor men för att kunna åtgärda problemen och hitta långsiktiga strategier behöver man olika verktyg och rutiner. Det är en av slutsatserna i Partrådets nya  arbetsmaterial Hot på jobbet som presenteras nu i dagarna. Materialet är framtaget för att ge stöd i arbetet med att förebygga, hantera och följa upp händelser kring hot, våld och trakasserier på jobbet. Det vänder sig till chefer, specialister inom personal- eller säkerhetsfunktioner, skyddsombud och fackliga representanter inom statlig sektor.

Fortsätt läsa Nytt material från Partsrådet om hot och våld inom statlig sektor

Afa För­säkring utlyser ett nytt FoU-program – om friskfaktorer på organisatorisk nivå

Afa För­säkring utlyser ett tre-årigt FoU-program om friskfaktorer med fokus på den organisatoriska nivån. Programmet är en del av en satsning där parterna i kommun- och regionsektorn har enats om en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024. Fortsätt läsa Afa För­säkring utlyser ett nytt FoU-program – om friskfaktorer på organisatorisk nivå

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.