Debattartikel – Se upp för krångliga krav för utvecklingstid!

Utvecklingstiden kan rätt utformad göra skillnad på den svenska arbetsmarknaden och utveckla välfärden. En stor utmaning inom den offentliga sektorn är kompetensförsörjningen. Rätt stödform vid vidareutbildning och kompetensutveckling bidrar till att lösa upp knutarna i jobbkedjan och samtidigt ge människan möjligheten att förverkliga sig själv och nå goda och trygga villkor. Läs OFRs ordförande Lars Fresker artikel i SvD

Studiehandledning – diskrimineringslagstiftningen

Vi har tagit fram en studiehandledning till våra två handböcker om diskrimineringslagen – Vad är diskriminering? En facklig handbok och Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok.  Studiehandledningen är tänkt som ett stöd för dig som håller i utbildningar om diskriminering och är uppbyggd kring ett antal teman som speglar återkommande utmaningar och problem på en arbetsplats; Rekrytering och utbildning, Lönediskriminering och lönekartläggning, Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt Tillsyn, tvister och sanktioner.

Fortsätt läsa Studiehandledning – diskrimineringslagstiftningen

Pensioner med problem – Dagens Arenas podd med OFR, Kommunal och PRO!

Vår pensionsexpert Svante Uhlin medverkar i Dagens Arenas podd Arena Tyckonomi. Temat är – Allt om pensioner och hur systemet borde förbättras! Medverkar gör också Anne-Maria Carlsgård (Kommunal) och Anders Thoré (PRO). Lyssna här!

Intressant vetande – nu kampanjar vi för att öka kännedomen om kollektivavtalade försäkringar

OFR, AkademikerAlliansen, Kommunal och AFA Försäkring vill öka kännedomen om kollektivavtalade försäkringar och driver därför just nu kampanjen Intressant vetande. Endast 26 % har koll på sina kollektivavtalade försäkringar medan 72 % tror att säckpipan kommer från Skottland.  Det vill vi ändra på.

Fortsätt läsa Intressant vetande – nu kampanjar vi för att öka kännedomen om kollektivavtalade försäkringar

Samverkan för friskare arbetsplatser – save the date!

Den 13 november bjuder de centrala kommunala parterna in till ett webbseminarium –  Avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser. Seminariet äger rum på Kvalitetsmässan i Göteborg. Bland annat kommer socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Eva Vingård, professor emeritus, att delta.

Hög sjukfrånvaro är negativt för alla. Med projektet Avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser har parterna tagit krafttag för att vända trenden. Under seminariet presenterar parterna forskning, sin strategi, stöd för lokalt arbete från Sunt Arbetsliv samt lärande exempel från Varberg och region Kalmar.

Arrangemanget riktar sig särskilt till fackliga representanter och arbetsgivare i kommuner och regioner, i synnerhet till centrala samverkansgrupper/ skyddskommittéer.

Länk till Kvalitetsmässan.

Fortsätt läsa Samverkan för friskare arbetsplatser – save the date!

Nytt avsnitt av OFR-podden! Vad är Universell Utformning av Arbetsplatser och varför är det så viktigt?

Dolores Kandelin Mogard projektledare för projektet Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, intervjuas av Åsa Bjerkesjö, OFR, om vad UUA innebär och varför det är så viktigt att arbeta för att det uppnås på våra arbetsplatser. Lyssna här!

Stoppa förslaget om riktålder för pensionen

Ett längre arbetsliv är ur ett demografiskt perspektiv på sikt oundvikligt, men det går inte att bara att höja pensionsåldern. Det finns andra och bättre sätt att lösa pensionsproblemen på än Pensionsgruppens förslag om riktålder, skriver Lars Fresker OFRs ordförande, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, för medlemsförbundens räkning. Fortsätt läsa Stoppa förslaget om riktålder för pensionen

Gilla Jobbet – arbetsmarknadens parter samverkar för bättre arbetsmiljö – 24 och 25 oktober

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Det är en mötesplats med seminarier, föreläsningar och utställning där forskare och praktiker inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor. Det är ett väldigt populärt event och årets upplaga, torsdagen den 24 oktober, blev fullt redan i april. Av den anledningen lägger vi till en “extraföreställning”  25 oktober med samma upplägg som 24 oktober.  Man kan endast gå en dag.

Välkommen att anmäla dig – Gilla Jobbets nätplats .

Fortsätt läsa Gilla Jobbet – arbetsmarknadens parter samverkar för bättre arbetsmiljö – 24 och 25 oktober

Avtalet försäkrar 2019 är här!

Årets version av Avtalet försäkrar – För kommun- och landstings/regionanställda med flera har kommit och skickats ut till berörda förbund. Skriften beskriver de försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningar. Vill du göra en beställning kontaktar du ditt fackförbund.

Hämta här!

Spänst i diskussionen på OFRs diskrimineringsseminarium

På ett seminarium i förra veckan ”Skyddar vi demokratin på arbetsplatsen med hjälp av diskrimineringslagen?” lanserades två nya handböcker om diskriminering. Manusförfattare Lena Svenaeus, tidigare JämO och tidigare chefsjurist vid Akademikerförbundet SSR, inledde med att reflektera kring varför facket ska bry sig om diskriminering. Därefter redogjorde Dolores Kandelin Mogard, projektledare för ESF-projektet UUA-Universell Utformning av Arbetsplatser, om det projektet. Seminariet avslutades med en paneldebatt där även Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket, och Eberhard Stüber, förtroendevald för Fackförbundet ST inom Jämställdhetsmyndigheten, ingick.

Fortsätt läsa Spänst i diskussionen på OFRs diskrimineringsseminarium