Samverkan för friskare arbetsplatser – save the date!

Den 13 november bjuder de centrala kommunala parterna in till ett webbseminarium – Samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner. Seminariet är ett värdefullt bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro. Arrangemanget riktar sig särskilt till fackliga representanter och arbetsgivare i kommuner och regioner, i synnerhet till centrala samverkansgrupper/ skyddskommittéer. Bland annat kommer socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Region Kalmar att delta i seminariet.

Fortsätt läsa Samverkan för friskare arbetsplatser – save the date!

Nytt avsnitt av OFR-podden! Vad är Universell Utformning av Arbetsplatser och varför är det så viktigt?

Dolores Kandelin Mogard projektledare för projektet Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, intervjuas av Åsa Bjerkesjö, OFR, om vad UUA innebär och varför det är så viktigt att arbeta för att det uppnås på våra arbetsplatser. Lyssna här!

Stoppa förslaget om riktålder för pensionen

Ett längre arbetsliv är ur ett demografiskt perspektiv på sikt oundvikligt, men det går inte att bara att höja pensionsåldern. Det finns andra och bättre sätt att lösa pensionsproblemen på än Pensionsgruppens förslag om riktålder, skriver Lars Fresker OFRs ordförande, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, för medlemsförbundens räkning. Fortsätt läsa Stoppa förslaget om riktålder för pensionen

Gilla Jobbet – arbetsmarknadens parter samverkar för bättre arbetsmiljö – 24 och 25 oktober

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Det är en mötesplats med seminarier, föreläsningar och utställning där forskare och praktiker inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor. Det är ett väldigt populärt event och årets upplaga, torsdagen den 24 oktober, blev fullt redan i april. Av den anledningen lägger vi till en “extraföreställning”  25 oktober med samma upplägg som 24 oktober.  Man kan endast gå en dag.

Välkommen att anmäla dig – Gilla Jobbets nätplats .

Fortsätt läsa Gilla Jobbet – arbetsmarknadens parter samverkar för bättre arbetsmiljö – 24 och 25 oktober

Avtalet försäkrar 2019 är här!

Årets version av Avtalet försäkrar – För kommun- och landstings/regionanställda med flera har kommit och skickats ut till berörda förbund. Skriften beskriver de försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningar. Vill du göra en beställning kontaktar du ditt fackförbund.

Hämta här!

Spänst i diskussionen på OFRs diskrimineringsseminarium

På ett seminarium i förra veckan ”Skyddar vi demokratin på arbetsplatsen med hjälp av diskrimineringslagen?” lanserades två nya handböcker om diskriminering. Manusförfattare Lena Svenaeus, tidigare JämO och tidigare chefsjurist vid Akademikerförbundet SSR, inledde med att reflektera kring varför facket ska bry sig om diskriminering. Därefter redogjorde Dolores Kandelin Mogard, projektledare för ESF-projektet UUA-Universell Utformning av Arbetsplatser, om det projektet. Seminariet avslutades med en paneldebatt där även Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket, och Eberhard Stüber, förtroendevald för Fackförbundet ST inom Jämställdhetsmyndigheten, ingick.

Fortsätt läsa Spänst i diskussionen på OFRs diskrimineringsseminarium

Två nya fackliga handböcker om diskriminering!

OFR har på uppdrag av medlemsförbunden tagit fram två nya handböcker om diskriminering. Vad är diskriminering? En facklig handbok och Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok. Manusförfattare är Lena Svenaeus, tidigare JämO och tidigare chefsjurist vid Akademikerförbundet SSR. Handböckerna vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden, men också de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen har glädje av böckerna.

Fortsätt läsa Två nya fackliga handböcker om diskriminering!

Nytt avsnitt av OFR-podden – Att våga och lyckas påverka offentlig upphandling!

Ingrid Allerstam, styrelseledamot avdelning Stockholm Vårdförbundet intervjuas av Åsa Bjerkesjö, OFR kring upphandlingar och hur vi kan påverka dem. Lyssna här!

Att tänka på vid löneväxling

Det finns möjlighet till löneväxling för offentligt anställda. Man kan komma överens med arbetsgivaren om att växla lön till pension eller semester. Det är en del att tänka på och inte alltid rätt sak att göra. Läs våra faktablad för mer information. Läs dem här!

Facken kraftsamlar för schyst upphandling

Varken medborgarna, seriösa företag, de som jobbar i välfärden eller brukare gynnas av en utveckling mot oschysta villkor på arbetsmarknaden. Lokala fackliga förtroendevalda har chans till inflytande och har goda möjligheter att påverka. Det skriver OFRs ordförande Lars Fresker och TCOs ordförande Eva Nordmark i debattartikel.
Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle