fbpx

Nya uttagsregler för avgiftsbestämd tjänstepension inom kommuner och regioner från 1 januari 2023!

Från den 1 januari 2023 gäller följande för avgiftsbestämd tjänstepension inom kommuner och regioner: Du kan tidigast påbörja uttag från 60 års ålder, pensionen betalas livet ut men du kan överenskomma med din försäkringsgivare om en kortare utbetalningstid (dock ej kortare än 10 år), gäller även kapital som betalats in till tjänstepensionsförsäkring före den 1 januari 2023 och gäller alla tjänstepensionsavtal som innehåller en avgiftsbestämd del.

Om du istället vill omfattas av regler som gäller till och med 31 december 2022, måste du påbörja uttag före årsskiftet 2022/2023.

Läs mer om de nya reglerna här!

Kommunal och statlig pension

I samband med Tjänstepensionens dag vill vi lyfta fram den information vi har om kommunal och statlig pension. OFR har i uppdrag att utveckla de kollektivavtalade pensionerna både inom det kommunala och statliga området.

Inom det kommunala området finns två aktuella avtal; AKAP-KL och KAP-KL. Här har vi samlat information om de kommunala tjänstepensionsavtalen.

Inom det statliga området är det avtalen PA 03 och PA 16 som är aktuella. Här har vi samlat information om de statliga pensionsavtalen.

I vår ordlista har vi samlat olika begrepp som är aktuella inom pensionsområdet.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.