fbpx

Vi firar fackliga framgångar med nya pensionsöverenskommelser

Aldrig förr har det väl skrivits och debatterats så mycket om pensioner som det gör nu. Vi matas med goda råd i allehanda media kring vad vi bör tänka på för att säkra en trygg pension och det kan kännas jobbigt att sätta sig in i de olika systemen.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har i dagarna tillsatt en ”snabbutredning” som ska titta på potentiella förändringar inom premiepensionssystemet. Det senaste året har visat på upprörande missbruk av premiepensionssystemet där oseriösa aktörer skor sig på pensionssparare, säger hon. Det är helt oacceptabelt i ett socialförsäkringssystem. Vi behöver därför göra strukturella förändringar av premipensionssystemet menar Annika Strandhäll.

 

Det känns då bra att det finns välfungerande tjänstepensionsavtal på arbetsmarknaden. Jag har haft förmånen att arbeta med tjänstepensioner i många år på den fackliga sidan och kan konstatera att det är ett ihärdigt arbete som ligger bakom de kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. När vi, arbetsmarknadens parter, förhandlar nya avtal eller ändrar i befintliga är vi inte alltid överens – ibland får vi kompromissa – men utifrån våra olika perspektiv vill vi ha bra och långsiktigt hållbara avtal.

 

Den här våren har vi lyckats att förhandla fram förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen. Bland annat har vi kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta att vi ska höja garantinivån från 100 kronor till 1 200 kronor i månaden för de som omfattas av det gamla pensionsavtalet PA-KL. PA-KL infördes 1985 och upphörde att gälla den sista december 1997. Den höjda garantinivån gäller för de arbetstagare som insjuknade med förtidspension, sjukpension eller arbetsskadelivränta under tiden 1985-1997 och som då låg kvar i avtalet och inte kom att omfattas av de nya tjänstepensionsavtalen som avlöste PA-KL. Den nya garantinivån kommer att utbetalas per automatik utan ansökan från individen och beloppet kommer att räknas upp årligen från och med 2019 i takt med förändring av inkomstbasbelopp. Detta kommer att göra skillnad för berörda medlemmar och är en stor facklig framgång.

 

Vi har också kommit överens med arbetsgivarna om att pensionspremien som arbetsgivaren enligt pensionsavtalet AKAP-KL ska förmedla till arbetstagarnas pensionsförsäkring, och som du själv kan välja, ska föras över kvartalsvis istället för som nu, en gång per år. Det påbörjas under 2018 och kommer att innebära en större möjlighet att fånga upp- och nedgångar i försäkringarnas värdeutveckling vid placering av pensionspremien.

 

Nytt är också att det från och med 2018 är möjligt att vid löneväxling välja separat traditionell pensionsförsäkring eller fond hos försäkringsgivarna inom ramen för de kommunala pensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA. Därmed öppnas utbudet med  låg förvaltningskostnad även för löneväxlingssparande i separat föräkring. Det är mycket glädjande.

 

Det här är några av de fackliga framgångarna våren 2017 som vi är stolta och glada över. Med det är inte punkt med det. Vi parter arbetar kontinuerligt med att förbättra avtalen. Pensioner upplevs svårt – vi är väl medvetna om det – därför har vi som fackliga företrädare ambitionen att förhandla fram bra och stabila pensionslösningar för att arbetstagarna ska känna sig trygga.

 Här kan du läsa mer om de nya pensionsöverenskommelserna

 

Kommunala pensionsavtal

 AKAP-KL – Gäller från den 1 januari 2014 och i huvudsak för arbetstagare födda 1986 eller senare. Avtalet är helt avgiftsbestämt, vilket innebär att arbetsgivaren betalar premier till framtida tjänstepension som arbetstagaren själv får välja placering för.

KAP-KL – Gäller från den 1 januari 2006 för arbetstagare födda 1985 och tidigare. Avtalet är både avgiftsbestämt och förmånsbestämt. Den förmånsbestämda delen innebär att arbetstagaren får en andel av lönen i tjänstepension. Det är lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp som kan ge förmånsbestämd pension.

PFA – Gäller från den 1 januari 1998 och fram till den 31 december 2005. Avtalet är både avgiftsbestämt och förmånsbestämt. Den förmånsbestämda delen gäller lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

PA-KL – Gäller från den 1 januari 1985 och fram till och med den 31 december 1997. Avtalet är helt förmånsbestämt för hela inkomsten och kan fortfarande gälla för arbetstagare som insjuknade med förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta före den 1 januari 1998. Tjänstepension enligt PA-KL samordnas med den allmänna pensionen.

13 juni 2017

Cecilia Curtelius Larsson, pensions- och försäkringsexpert OFR

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.