fbpx

Satsa på omställning och utbildning till vård, omsorg och skola

Vårändringsbudgeten år 2020 är naturligtvis lika speciell som hela denna vår är. Trygghet och omställning är en av rubrikerna och posterna i budgeten. Kompetensutveckling, vidareutbildning och livslångt lärande har alltid varit viktigt men i dessa tider är omställning avgörande för hur många ska komma vidare. I vissa branscher blir ett stort antal människor varslade och uppsagda, inom andra råder stor brist på personal. Att komma ur dagens kris står i fokus och satsningar som gör att människor lättare kan gå vidare i yrkeslivet, välja ny väg, inte minst till bristyrken inom vård, omsorg och skola välkomnas.

Det är därför positivt att det framhålls och betonas att utbildningar där det råder brist på kompetens är särskilt viktiga att bygga ut. Det framhålls att det ska satsas på behörighetsgivande utbildningar såsom vårdbasår och att vidareutbildning samt omskolning till ämneslärare, kompletterande pedagogisk utbildning, ska underlättas genom validering av kunskaper och arbetslivserfarenhet.

Detta tillsammans med ytterligare resurser till sommarkurser på universitet, regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning samt satsning på korta Yrkeshögskoleutbildningar är i rätt riktning för att Sverige ska kunna klara omställning på både kort och lång sikt.

16 april 2020

Eva Fagerberg,  kanslichef/1:a ombudsman OFR

 

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.