Samtal med Björn Hartvigsson – en facklig gigant

Hej där Björn Hartvigsson; för lite mer än en vecka sedan avgick du som ordförande för TULL-KUST. Och det efter 14 år som ordförande vilket är en lång tid. Hur känns det?

– Jag måste säga att det är med blandade känslor jag slutar som ordförande för TULL-KUST. Det har på många sätt varit en fantastisk tid. Jag har fått träffa många underbara människor som brinner för sin sak. Men det är med ålderns rätt jag nu kliver av, jag är 65 år, och 14 års veckopendling mellan Smögen och Stockholm får räcka. Veckopendling tar på kroppen.

Björn Hartvigsson började tidigt sin fackliga bana när han blev stationerad i Kungshamn 1975. Som ung anställd på Kustbevakningen blev han tillsagd att gå på ett fackligt möte. På den tiden bad man inte om att folk skulle gå på fackliga möten ”du ska vara med” var retoriken, minns Björn.

Det ena gav det andra och Björn fick snabbt fackliga uppdrag, både lokalt och i avdelningen för västra Kustdistriktet och slutligen i förbundsstyrelsen. En paus från det fackliga blev det i 15 år då bland annat uppdraget som fritidspolitiker för Folkpartiet tog vid.

– Jag har alltid uttryckt mina synpunkter även när de varit obekväma. Åren som politiker har jag haft stor nytta av i det fackliga arbetet. Det är oerhört värdefullt att förstå hur man kan driva opinion och hur man effektivt kan påverka politiska beslut.

Nu när du kan blicka tillbaka; vad är ditt bästa fackliga minne?

– En av mina största fackliga framgångar är när TULL-KUST 2008 lyckades påverka riksdagen så att Tullverket fick dra tillbaka sitt förslag om stora nerskärningar. Förbundets arbete möjliggjordes av ett målmedvetet och engagerat jobb bland förbundets förtroendevalda och medlemmar i avdelningarna över hela landet. Tullverket tilldelades 50 miljoner i en tilläggsbudget och nedskärningsförslaget drogs tillbaka. En stor framgång! Det fanns en oerhörd kraft i detta lilla förbund, berättar Björn Hartvigsson stolt.

14 år framåt. Var befinner sig TULL-KUST då?

– Min förhoppning är att TULL-KUST lever kvar. Men det är något vi inte styr över. Både Tullverket och Kustbevakningen är anslagsmyndigheter och båda myndigheterna kommer fortsatt ha stora pensionsavgångar vilka inte kompenserats över tid av motsvarande rekrytering. Vi inom TULL-KUST anser att vi måste ha ett gränsskydd i Sverige som är värt namnet och tycker att minskningen av bemanningen i tullverksamheten är ytterst allvarlig. Kustbevakningen har vid ett flertal tillfällen de senaste åren engagerats i internationella insatser vilket tar stora personella resurser från den dagliga verksamheten som fortgår runt Sveriges gränser. Ja du förstår problematiken, säger Hartvigsson engagerat. Men jag vill tro att förbundet finns kvar och kan fortsätta med det viktiga påverkansarbetet är han noga med att påpeka.

Och nu, vad händer?

– Mitt allra sista fackliga uppdrag blir att åka på Norsk Tollerforbundets kongress, vår systerorganisation i Norge. Efter det åker jag hem till Smögen.

Björn Hartvigsson är en av de som har suttit allra längst som ordförande inom OFR-familjen. Sedan 2000 har Björn varit representerad i såväl styrelsen som överstyrelsen som Fyrgruppen. OFR tackar för ett gott samarbete och önskar varmt lycka till med framtida utmaningar!

bjorn_2

/Karin Lundmark

 

 

2015-11-03

Dela i sociala medier: