JA-delegationens arbete klart – en betraktelse

 

JA-delegationens arbete klart – en betraktelse

Igår höll Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, den så kallade JA-delegationen, seminarium i samband med överlämnande av sitt slutbetänkande till arbetsmarknads-minister Ylva Johansson. Sommarens första riktigt fina dag fyllde rummet med förväntansfulla parter, arbetsgivare, journalister och övriga intresserade för att ta del av idéerna i betänkandet med det anspråksfulla namnet Hela lönen, hela tiden – utmaningar för ett jämställt arbetsliv (SOU 2015:50).

(mer…)

Konstruktivt samtal med regeringen om ohälsan!

Idag träffade vi från OFR socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, statssekreterare Therese Svanström och Johannes Danielsson, sakkunnig, för att diskutera åtgärder för att minska de ökande sjukskrivningarna. Dialogen förs inledningsvis och i huvudsak med oss på offentlig sektor där sjukskrivningarna ökar mest. Vi nickar igenkännande när vi får ta del av statistiken från Försäkringskassan, det är kvinnor som drabbas hårdast och de faktorer som är tydligast gemensamma är att de verkar i de människovårdande yrkena och inom offentlig sektor. Vi känner igen flera av våra medlemsgrupper; lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, ja, listan kan göras lång. Det är också signifikant att det inte med samma tydlighet som förr är de äldre arbetstagarna som blir sjuka och försvinner ut från arbetsmarknaden, utan att det är kvinnor (utgör 2/3 av ökningen) mitt i livet, d.v.s. mellan 35 och 45 år som sjukskrivs, med olika former av psykisk ohälsa som främsta anledning vad gäller våra yrkesgrupper.

(mer…)

Nu krävs idéer och verktyg för att stävja ohälsan

Sjukskrivningstalen ökar på ett högst oroande sätt. Hur fort den negativa utvecklingen sker kan tydligast visas genom att kostnaderna för sjukpenning och rehabilitering har ökat med 55 procent sedan 2010 och att om inget görs för att bryta trenden kommer kostnaden inom 4 år totalt sett uppgå till oerhörda 47 miljarder kronor, enligt analys av Försäkringskassan. Det är kvinnor som står för den största ökningen.

(mer…)

En exposé över 2014

2014 var ett spännande fackligt år. Fyra av OFRs medlemsförbund har haft kongress/förbundsmöte och antagit nya dokument om färdriktning mot framtiden. Två förbund har fått nya ordföranden; Lärarförbundet och Vision. Jag välkomnar Johanna Jaara Åstrand, som valdes till ordförande på Lärarförbundets kongress den 13 november, och Veronica Karlsson, som valdes till ordförande på det extra förbundsmöte som Vision höll den 17 november, till OFR-gemenskapen.

(mer…)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Lars Fresker

Ordförande

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Caroline Bexius

Kommunikatör

Åsa Bjerkesjö

Kommunikatör/Administratör

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert

Evalena Ödman

Förbundsjurist, dataskyddsombud