fbpx

Christer Romilson gästbloggar | OFRs ordförande 2002 – 2013

OFR 20 år

Det är nu 20 år sedan förhandlingskartellen TCO-OF ombildades till Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), frigjorde sig från centralorganisationerna och öppnade för både TCO- och Saco-förbund att bli medlemmar. Det var ett beslut av historisk betydelse.

(mer …)

Se över efterlevandeskyddet för dina närmaste – men betala inte för mer än du behöver

För dig som arbetar i offentlig sektor kan – om du skulle avlida – det lagstadgade ekonomiska skyddet tillsammans med det skydd du har genom din anställning vara tillräckligt, – tjänstepension i form av efterlevandepension och eventuellt ett återbetalningsskydd i ditt ålderspensionssparande samt tjänstegrupplivförsäkring (TGL), men det gäller långt ifrån för alla.

(mer …)

En spännande höst väntar!

Härligt att få komma igång igen med det viktiga fackliga arbetet efter sommarledigheten. Vi har en spännande höst framför oss fylld av både fackliga utmaningar och festligheter.

Under hösten kommer vi uppmärksamma att OFR fyller 20 år. OFR uppstod i sin nuvarande tappning 1995 när vi blev en modern uppdragsstyrd organisation med förbundens bästa för ögonen. Idag har vi 14 medlemsförbund som tillsammans samlar 560 000 medlemmar inom offentlig sektorn. Jubileet kommer att uppmärksammas på olika sätt, bland annat genom ett seminarium den 24 november på eftermiddagen. Anteckna datum, inbjudan kommer! (mer …)

Löneväxling – är det något för mig?

Det är många tankar kring hur livet kommer att gestalta sig som  pensionär. Vad får jag i pension? Kommer pengarna räcka till att kunna leva ett bra liv? Kan jag göra något idag för att förbättra min pension?

Det finns förstås olika ekonomiska överväganden som kan göras för att förbättra din framtida pension. Amortera mer på bolånet, öka eget privat sparande etc. Den skatterättsliga avdragsrätten på privat pensionssparande har som bekant begränsats och kommer att försvinna. Ett intressant alternativ kan då vara löneväxling genom din arbetsgivare förutsatt att det finns en sådan möjlighet på arbetsplatsen. (mer …)

JA-delegationens arbete klart – en betraktelse

 

JA-delegationens arbete klart – en betraktelse

Igår höll Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, den så kallade JA-delegationen, seminarium i samband med överlämnande av sitt slutbetänkande till arbetsmarknads-minister Ylva Johansson. Sommarens första riktigt fina dag fyllde rummet med förväntansfulla parter, arbetsgivare, journalister och övriga intresserade för att ta del av idéerna i betänkandet med det anspråksfulla namnet Hela lönen, hela tiden – utmaningar för ett jämställt arbetsliv (SOU 2015:50).

(mer …)

Konstruktivt samtal med regeringen om ohälsan!

Idag träffade vi från OFR socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, statssekreterare Therese Svanström och Johannes Danielsson, sakkunnig, för att diskutera åtgärder för att minska de ökande sjukskrivningarna. Dialogen förs inledningsvis och i huvudsak med oss på offentlig sektor där sjukskrivningarna ökar mest. Vi nickar igenkännande när vi får ta del av statistiken från Försäkringskassan, det är kvinnor som drabbas hårdast och de faktorer som är tydligast gemensamma är att de verkar i de människovårdande yrkena och inom offentlig sektor. Vi känner igen flera av våra medlemsgrupper; lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, ja, listan kan göras lång. Det är också signifikant att det inte med samma tydlighet som förr är de äldre arbetstagarna som blir sjuka och försvinner ut från arbetsmarknaden, utan att det är kvinnor (utgör 2/3 av ökningen) mitt i livet, d.v.s. mellan 35 och 45 år som sjukskrivs, med olika former av psykisk ohälsa som främsta anledning vad gäller våra yrkesgrupper.

(mer …)

Nu krävs idéer och verktyg för att stävja ohälsan

Sjukskrivningstalen ökar på ett högst oroande sätt. Hur fort den negativa utvecklingen sker kan tydligast visas genom att kostnaderna för sjukpenning och rehabilitering har ökat med 55 procent sedan 2010 och att om inget görs för att bryta trenden kommer kostnaden inom 4 år totalt sett uppgå till oerhörda 47 miljarder kronor, enligt analys av Försäkringskassan. Det är kvinnor som står för den största ökningen.

(mer …)

En exposé över 2014

2014 var ett spännande fackligt år. Fyra av OFRs medlemsförbund har haft kongress/förbundsmöte och antagit nya dokument om färdriktning mot framtiden. Två förbund har fått nya ordföranden; Lärarförbundet och Vision. Jag välkomnar Johanna Jaara Åstrand, som valdes till ordförande på Lärarförbundets kongress den 13 november, och Veronica Karlsson, som valdes till ordförande på det extra förbundsmöte som Vision höll den 17 november, till OFR-gemenskapen.

(mer …)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Lars Fresker

Ordförande

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Caroline Bexius

Kommunikatör

Åsa Bjerkesjö

Kommunikatör/Administratör

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert

Evalena Ödman

Förbundsjurist, dataskyddsombud