21 nyheter i diskrimineringslagen som berör arbetslivet!

Från och med den 1 januari 2017 träder nya bestämmelser i kraft gällande arbetsgivarnas arbete med det förebyggande antidiskrimineringsarbetet, i lagtexten kallat för aktiva åtgärder. Det är inte direkt några mindre justeringar som ägt rum. Tvärtom så är dessa förändringar på många sätt mer genomgripande än de förändringar som inträffade 2009 när Sverige gick från fyra ombudsmän till en enda och tidigare fem diskrimineringsgrunder utvidgades till sju. (mer…)

Är det offentlig sektors alla kriser som genererar krisen?

Sjukskrivningar i stressrelaterade diagnoser driver den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden och det är tydligare i offentlig sektor än på arbetsmarknaden som helhet.Trenden har hållit i sig under några år och sammanställningar från Försäkringskassan visar att utvecklingen är snabbast i yrken som kräver längre utbildning. (mer…)

Arbetslivet 4.0 – Det nya hotet – Slaget om kompetensutvecklingen

Den 11 april presenterade regeringens analysgrupp  Arbetet i framtiden sin slutrapport. Den här bloggen tar avstamp i en närliggande fråga – det livslånga lärandet. Populärt kallat – kompetensutveckling. (mer…)

Arbetslivet 4.0 – Det nya hotet – Att arbeta bland molnen

Två nya hot mot jobben och arbetslivet i Sverige tornar upp sig och hoten kommer inte utifrån, politiken eller från någon arbetsgivarorganisation. Nej, istället kommer det nya hotet inifrån oss själva och sättet som arbetet organiseras på.  (mer…)

Mot en jämställd arbetsskadeförsäkring – äntligen!

Arbetsskaderegleringen i socialförsäkringsbalken har sedan lång tid tillbaks varit i behov av översyn då arbetslivet och därmed de skador vi får förändrats. Regleringen avseende arbetsskador har rötter från 1900-talets början där plötsliga, inte sällan allvarliga, olycksfall var vanliga. Arbetet för en säker arbetsmiljö var inte utvecklat och behovet av ekonomiskt skydd för arbetarna vid en allvarlig skada var uppenbar. (mer…)

”Business as usual” eller “time for change”?

I en debattartikel i DN från 1 februari, redogör arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för regeringens nya strategi för hur man ska få ned antalet dödsfall, arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukskrivningar i arbetslivet. Enligt debattartikeln har till exempel antalet anmälningar om arbetssjukdom ökat med 70 procent sedan 2010 samtidigt som det i snitt sker en dödsolycka i veckan på svenska arbetsplatser. Det är ingen hemlighet att det är kvinnodominerade yrken som främst drabbas av en dåligt organiserad arbetsmiljö, med ständig underbemanning, stort ansvarstaganden, psykosocialt mycket krävande dilemman att hantera och oftast utan möjlighet till (mer…)

Christer Romilson gästbloggar | OFRs ordförande 2002 – 2013

OFR 20 år

Det är nu 20 år sedan förhandlingskartellen TCO-OF ombildades till Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), frigjorde sig från centralorganisationerna och öppnade för både TCO- och Saco-förbund att bli medlemmar. Det var ett beslut av historisk betydelse.

(mer…)

Se över efterlevandeskyddet för dina närmaste – men betala inte för mer än du behöver

För dig som arbetar i offentlig sektor kan – om du skulle avlida – det lagstadgade ekonomiska skyddet tillsammans med det skydd du har genom din anställning vara tillräckligt, – tjänstepension i form av efterlevandepension och eventuellt ett återbetalningsskydd i ditt ålderspensionssparande samt tjänstegrupplivförsäkring (TGL), men det gäller långt ifrån för alla.

(mer…)

En spännande höst väntar!

Härligt att få komma igång igen med det viktiga fackliga arbetet efter sommarledigheten. Vi har en spännande höst framför oss fylld av både fackliga utmaningar och festligheter.

Under hösten kommer vi uppmärksamma att OFR fyller 20 år. OFR uppstod i sin nuvarande tappning 1995 när vi blev en modern uppdragsstyrd organisation med förbundens bästa för ögonen. Idag har vi 14 medlemsförbund som tillsammans samlar 560 000 medlemmar inom offentlig sektorn. Jubileet kommer att uppmärksammas på olika sätt, bland annat genom ett seminarium den 24 november på eftermiddagen. Anteckna datum, inbjudan kommer! (mer…)

Löneväxling – är det något för mig?

Det är många tankar kring hur livet kommer att gestalta sig som  pensionär. Vad får jag i pension? Kommer pengarna räcka till att kunna leva ett bra liv? Kan jag göra något idag för att förbättra min pension?

Det finns förstås olika ekonomiska överväganden som kan göras för att förbättra din framtida pension. Amortera mer på bolånet, öka eget privat sparande etc. Den skatterättsliga avdragsrätten på privat pensionssparande har som bekant begränsats och kommer att försvinna. Ett intressant alternativ kan då vara löneväxling genom din arbetsgivare förutsatt att det finns en sådan möjlighet på arbetsplatsen.

(mer…)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Lars Fresker

Ordförande

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Caroline Bexius

Kommunikatör

Åsa Bjerkesjö

Kommunikatör/Administratör

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert

Evalena Ödman

Förbundsjurist, dataskyddsombud