fbpx

Omställning på agendan – det är nu det händer

Under ett par spännande första veckor som utredare på OFR har mycket handlat om omställning. Att börja på OFR den 7 juni var en (eftersträvad och kul) omställning för mig personligen, den 8 juni beslutade riksdagen om omställningspaketet på arbetsmarknaden och förra veckan var det dags för Omställningsfondens strategidag samt möte i OFR:s omställningsgrupp.

Att jag numera cyklar till jobbet i stället för att åka pendeltåg får i sammanhanget ses som en relativt obetydlig omställning. Min personliga omställning är så klart också en parentes i sammanhanget. Men att börja som utredare på OFR – med ansvar för bland annat omställningsfrågor – dagen innan riksdagen fattar beslut om en sådan här stor och historisk förändring på svensk arbetsmarknad är fantastiskt inspirerande och motiverande.

När det gäller omställningsfrågor är det uppenbart att parterna inom kommuner och regioner samt Omställningsfonden är på banan sedan länge. Samtidigt är det också tydligt att det nu är viktigt att informera och kommunicera om det nya Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR, som börjar gälla den 1 oktober 2022.

Jordmånen i kommuner och regioner måste vara på plats på ett bra sätt innan avtalet träder i kraft, för att det ska rulla i alla dess delar redan från start. Omställningsfonden har tagit fram en gedigen kommunikationsplan och även på andra nivåer och i andra konstellationer brinner flitens lampa för att synkronisera olika kommunikationsinsatser kring detta.

Förutsättningarna finns för att detta ska kunna bli väldigt bra för både individer och arbetsgivare inom välfärden, då avtalet är en stadig och bra grund att utgå ifrån. Eller vad sägs om följande när det gäller insatser och stöd under anställning:

Individuellt grundläggande stöd, kompletterande studiestöd, förlängt studiestöd, kortvarigt studiestöd, förebyggande insatser, samtal om kompetens för tidsbegränsat anställd arbetstagare och strategiskt stöd.

Med det skrivet har jag inte ens nämnt de delar som avtalet innehåller kring insatser och stöd vid avslut av anställning.

Efter en intensiv första tid på OFR börjar jag nu även känna mig lite varmare i kläderna kring omställningsfrågorna. Medan sommarsolen gassar – och ser till att vi alla är varma i kläderna även bokstavligt – riggas och arbetas det som sagt också kring kommunikation om avtalet i sommar men framför allt till hösten, för att ”allmänbilda” på bred front om dess olika delar.

Men om man känner att man inte kan vänta på dessa kommunikationsinsatser och vill ta med sig något informativt efter att ha läst det här blogginlägget så skulle jag nog lyfta detta:

Det nya Omställningsstudiestödet öppnar för ansökan den 1 oktober 2022 för studier i Sverige som börjar den 1 januari – den 30 juni 2023.

För dig som har tankar på att kompetensutveckla dig/ställa om, arbetar inom välfärden och uppfyller kvalifikationskraven – mellan 27 och 62 år, arbetat 8 av de senaste 14 åren samt 12 av de senaste 24 månaderna – kan det därför vara värt att avsätta lite tid till reflektion kring detta redan i sommar.

20 juni 2022

Kristofer Jervinge, utredare OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.