fbpx

Löneväxling – är det något för mig?

Det är många tankar kring hur livet kommer att gestalta sig som  pensionär. Vad får jag i pension? Kommer pengarna räcka till att kunna leva ett bra liv? Kan jag göra något idag för att förbättra min pension?

Det finns förstås olika ekonomiska överväganden som kan göras för att förbättra din framtida pension. Amortera mer på bolånet, öka eget privat sparande etc. Den skatterättsliga avdragsrätten på privat pensionssparande har som bekant begränsats och kommer att försvinna. Ett intressant alternativ kan då vara löneväxling genom din arbetsgivare förutsatt att det finns en sådan möjlighet på arbetsplatsen.

Löneväxling innebär att arbetsgivaren betalar en del av din lön till pensionsavsättning innan din lön betalas ut. Det gör att du inte behöver betala skatt idag på den del som betalas till pensionen. Istället betalar du skatt på pengarna när du en dag börjar ta ut pensionen och då kanske enbart kommunal inkomstskatt.

Men, det finns en del att fundera kring innan du bestämmer dig för att löneväxla.

Om du löneväxlar på inkomster som understiger en viss lönenivå leder det till lägre allmän pension. Gränsen går vid 8,07 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadsinkomst på cirka 39 100 kr (2015). Även socialförsäkringsförmåner vid t.ex sjukdom och föräldraledighet kan bli lägre.

Om du funderar på att löneväxla inkomster över en månadsinkomst på 39 100 kr kan det vara bra att känna till vissa förutsättningar.

Som exempel kan jag nämna att arbetsgivaren betalar cirka 7 % lägre skatt på pensionsinbetalningar jämfört med arbetsgivaravgiften på lön. Se till att du får del av denna ”vinst”. Om du får del av hela vinsten, blir det för varje löneväxlad hundralapp istället 107 kr, vilket ger mer i framtida pension.

En annan mycket viktig sak att tänka på är att din inkomst före löneväxlingen måste vara underlag till din ordinarie tjänstepension och till andra förmåner. Så även förstås vid den årliga lönerevisionen.

Se till att löneväxlat belopp hamnar hos samma försäkringsgivare som du valt för den ordinarie tjänstepensionen. Då är du t.ex tillförsäkrad låga avgifter för förvaltningen och möjlighet att flytta kapitalet till annan försäkringsgivare. Flyttmöjligheterna ser dock lite olika ut beroende på om du arbetar inom kommun/landsting, statligt eller privat.

Om arbetsgivaren erbjuder placering av löneväxlade belopp hos annan försäkringsgivare än den du valt för din ordinarie tjänstepension, kan det vara höga avgifter för förvaltningen. Det kan också vara svårare att flytta kapitalet till annan försäkringsgivare.

Om du arbetar hos en offentlig arbetsgivare måste upphandling av ny försäkringsgivare göras vart tredje – femte år om det inte är samma försäkringsutbud som för den ordinarie tjänstepensionen. Det kan innebära att det blir nya försäkringsgivare vid varje upphandling och därmed nya försäkringar. Fler försäkringar ger högre kostnader för dig eftersom det är en kostnad per försäkring. Om det dessutom är höga avgifter för förvaltningen och låg avkastning, kan det leda till att kapitalet minskar genom åren.

Hur kan du veta om det finns ett lokalt kollektivavtal om löneväxling på din arbetsplats? Jo, kontakta din fackliga organisation för att höra vad som gäller på just din arbetsplats.

Lycka till!

23 juni 2015

Cecilia Curtelius Larsson, pensions- och försäkringsexpert OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.