fbpx

Låt omtanken om covidsjuka räcka ända fram!

Covid-19 har ställt det mesta på ända, och det gäller även sjukförsäkringarna. Denna envisa epidemi har visat sig kunna vara en långdragen historia. Människor som har blivit sjuka i covid-19 kan ha besvär i upp till ett år eller mer, besvär som gör dem, helt eller delvis, arbetsoförmögna.

Reglerna för sjukförsäkring har inte uppdaterats mot situationen med covid-19 utan det finns en bortre gräns på 365 dagar för att få sjukersättning. En stor grupp personer med covid-19-relaterade sjukdomar närmar sig nu eller har redan passerat denna gräns.

Regeringen har redan genomfört en del åtgärder, till exempel möjligheterna att få behålla sjukpenningen efter dag 180. Det är bra men det räcker inte. Åtminstone för covid-19 bör den regeln gälla också efter dag 365 i sjukperioden.

De mest utsatta yrkesgrupperna är vård- och omsorgspersonal och andra som arbetar med patienter, klienter eller elever. De kan inte arbeta hemifrån utan har med risk för den egna hälsan stått i frontlinjen under pandemin. I över ett år har de kämpat med en oerhört tuff situation med hög smittspridning och för vårdens del ett stort antal svårt sjuka patienter. Många har arbetat under krisavtal och är på gränsen till utmattning.

Sedan pandemin startade för mer än ett år sedan har OFR krävt att den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19 ska ges full ekonomisk kompensation. Vi anser att samhället bör visa sitt stöd för alla dessa samhällsbärare i konkret handling.

Eftersom Sveriges Kommuner och regioner (SKR) inte har gått oss fackliga till mötes har vi, och medlemsförbunden gjort en hemställan till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Där kräver vi en förbättrad arbetsskadeförsäkring under pandemin och att långtidssjuka i covid-19 inte ska utförsäkras. Fler grupper av arbetstagare måste skyddas av försäkringen vid smitta, och ekonomisk kompensation för inkomstförlust, och andra skador på grund av covid-19, måste ges också vid kortare sjukdomsfall än sex månader.

I ett svar från statsrådet Shekarabi har regeringen nu uttryckt att de ser allvarligt på frågan. Mer utredningsinsatser krävs dock enligt ministern innan en ändring av arbetsskadeförsäkringen är möjlig.

Så frågan är vad som händer nu. Under tiden av utredning fortsätter människor att vara sjuka och förlora pengar. För att de har tagit hand om andra och blivit smittade av covid-19.

Det handlar i grund och botten om ren omtanke. Anställda i samhällsbärande yrken visar omtanke om sina klienter/patienter/elever och det är dags att samhället återgäldar det. Låt oss visa samma omtanke om dem som de visar oss.

Nu är sommaren här, ännu en sommar med pandemi. Låt denna sommar bli en omtankens sommar och att vi stöttar dem som arbetar för att hålla samhället i gång medan andra är lediga.

21-06-23

Caroline Bexius, kommunikatör

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.